Jak se zachovat při obnově platnosti profesní kvalifikace dle zákona č.406/2000 Sb.?

V poslední době se na nás obracejí kamnáři, kterým skončila platnost profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147-H).

Podle dopisu z Ministerstva průmyslu a obchodu platí, že, cituji:

platnost osvědčení profesních kvalifikací, na které se vztahuje zákon o hospodaření energií, je omezena na 5let. Zákon č. 179/2006 Sb. Sice uvádí neomezenou platnost osvědčení. Nicméně zákon č. 406/2000Sb. Pro „speciální případ“ tj. pro instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů a financovaných z dotačních peněz uvádí povinnost tuto instalaci provádět prostřednictvím osoby oprávněné. Přičemž tato osoba musí být mimo jiné držitelem příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5let.“

Jak tedy postupovat, pokud Vám skončí platnost PK?

Boj o krby a kamna pokračuje

V době vánočních svátků jsem si přečetl na stránkách Seznam Zprávy článek, který mne tzv. „zvedl ze židle“ a donutil k napsání následující úvahy.

Jednalo se o pojednání od Kateřiny Motyčkové ze dne 18.12.2021 s názvem „Domácí pohoda u zapáleného krbu škodí planetě více než moderní náklaďák“ (to pro Vás, kdo si budete chtít tento článek přečíst celý). Uvedu jen několik citací z něj:

Výzkum prováděli vědci z řeckých Atén a výsledky se dají aplikovat i na další města. Spalování dřeva v domácnostech je podle nich problémem pro kvalitu ve městech po celé Evropě“.

Jak Cech kamnářů ČR (ne)pomáhá řemeslu kamnář

Naposledy jsem se zajímal a vyjádřil k činnosti vedení této organizace zhruba před 5-ti léty, když jsem ukončil své členství, byť jsem patřil mezi jeho zakládající členy. Tehdy jsem ve svém článku s názvem „Co mi vadí na práci cechu“ uvedl a vysvětlil i důvody odchodu. A bláhově jsem si myslel, že se již problematikou kamnařiny nebudu zaobírat. Ale platí pořekadlo, že lidé se nemění, což je smutná pravda a mne situace donutila jednat.

I když jsme založili Český kamnářský institut, z.s. a snažili a snažíme se pomáhat kamnářům, tak vždy jsme dbali, aby zůstal Cech kamnářů ČR jedinou organizací a smluvním partnerem Hospodářské komory ČR pro řemeslo kamnář. Ale ouha, pánové z rady si neuvědomili, že k takovým pravomocem patří i mnohem více zodpovědnosti a pokora. V současnosti je v ČR 1681 živností kamnář, ale v cechu je organizovaných jen asi 200 členů, tedy necelých 15%. Místo toho, aby byli vedoucí silou, která hájí zájmy kamnářů v ČR, spolupracuje s ostatními kamnářskými subjekty, organizuje diskusní fóra s odbornou veřejností, vytváří technologická pravidla a vnímá existenci autorizovaných osob. Ty totiž zkoušejí zájemce o řemeslo a mají mnoho nenahraditelných informací, které by cechu mohly sloužit jako zpětná vazba. Ale místo toho se chovají tak, že je jednomu stydno.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.