Aktivně spolupracující firma s ČKI

V souladu s cíli, které si vytyčil Český kamnářský institut, z.s. (spolupráce s orgány státní správy při tvorbě legislativy, připomínkování zákonů a norem týkajících se řemesla kamnář, apod.) se letos zvyšuje jeho aktivita činností, kdy se bude mnohem aktivněji zapojovat  do dění v řemesle kamnář a ovlivňovat připravované zákony, vytvářet návody a technická pravidla pro výkon tohoto řemesla a hledat i prohlubovat spolupráci s dalšími spolky a institucemi, které náplň řemesla ovlivňují.

Takové aktivity jsou však velice náročné nejen na čas pro jednání a tvorbu dokumentů, ale i finančně. Jelikož doposud nemáme žádné sponzory, kteří by nám pomohli tuto činnost zajišťovat, rozhodli jsme se vytvořit institut „Aktivní spolupracující firma s ČKI“, čímž  by vznikl krátkodobý smluvní vztah  (vždy na jeden kalendářní rok) a pomocí uzavřené smlouvy o reklamě by se tato spolupráce zajišťovala.

Co by to přineslo jednotlivým smluvním stranám?  Tak pro ČKI by to byly finanční prostředky pro zabezpečení výše citované aktivity a pro partnerskou firmu by to byly mimo jiné tyto výhody:

a)     Slevy ve výši 10%  na školení a akce pořádané ČKI v daném roce

b)    Pravidelné a bezplatné získávání  informací  o dění a aktualitách v řemesle

c)     Bezplatnou odbornou pomoc a konzultaci při řešení případů

To je jen rámcový výčet možností pro nově vzniklou spolupráci mezi Českým kamnářským institutem, z.s. a spolupracující firmou, a předpokládáme , že se vztah bude stále více prohlubovat.

Výhodou této spolupráce je i to, že je ustavena na dobrovolnosti obou stran.  Každý si  tedy může po roce spolupráce její přínosnost vyhodnotit a rozhodnout, zda v ní chce či nechce pokračovat. Nenutí nikoho k žádným členským povinnostem, ani jiné povinné aktivitě. Je jen na každém, jak této spolupráce s ČKI využije pro svoji potřebu. Pro rok 2016 je výše sponzorského  daru stanovena na 1000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Pokud se některé firmy rozhodnou pro částku vyšší, horní hranice je omezena  jen rozhodnutím spolupracující firmy.

Pokud se chcete stát "Aktivní spolupracující firmou s ČKI", prosím kontaktujte nás na této emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na aktivní spolupráci s Vámi, která již brzy začne organizací odborných školení v měsíci březnu 2016).

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.