Další skupina ukončila e-kurz pro kamnáře

Napsal Antonín Šimáček.

V měsíci srpnu 2016 byl ukončen další přípravný kurz pro složení zkoušky k získání „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ pro profesi Kamnář. Kurz pořádá již několik let Kamnářský institut, z.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ s.r.o.  O účast v něm je zájem, protože maximálně se svou organizací a rozvrhem přizpůsobuje potřebám aktivních řemeslníků tak, aby jim umožnil vykonávat jejich dosavadní činnost a jen minimálně jim zasahuje do života. Vždy se jedná o málopočetnou skupinu, aby mohl být zachován individuální přístup ke každému z nich.

Kombinace práce na počítačích, kdy se zpracovávají určitá témata formou písemných úkolů, samostudiem odborné literatury a norem v kombinaci s diskuzí a konzultacemi s lektorem kurzu přes internet, umožňuje každému zájemci pracovat v rytmu a formě, která mu nejvíce vyhovuje. Doplňkem ve výuce jsou tzv. osobní setkání (tutoriály), na kterých se vykonávají a ověřují praktické dovednosti. Na přání frekventantů kurzů se podařilo domluvit jejich konkrétní spolupráci s aktivními kamnáři při zajímavých stavbách např. kachlových kamen s akumulačními tahy.

Na druhou stranu klade tento způsob výuky zvýšené nároky na disciplínu, aby se skutečně účastníci těchto e-kurzů připravovali průběžně a využívali svůj volný čas pro přípravu.

Další přidanou hodnotou těchto kurzů je i to, že se rozvíjí spolupráce mezi nimi, lektorem i dalšími aktivními kamnáři a ani po ukončení kurzu složením zkoušky tato spolupráce nekončí.

Individuální přístup a malý počet ve skupině umožňuje, že se vedle sebe učí vysokoškoláci i lidé pouze se základním vzděláním a bohatou praxí, apod.

Další termín zahájení e-kurzu je plánován na druhou polovinu září (cca 17.9.2016) a je možné se ještě přihlásit.

 

Jak se tvoří historie - příjemné setkání po více než 40 létech

Napsal Antonín Šimáček.

Na pozvání od Ing. Josefa Hypra, místopředsedy organizačního výboru Přehlídky České ručičky, jsem se zúčastnil slavnostního galavečera, který se konal dne 15. června 2016 v sále ROTUNDA pavilonu A veletržního areálu, Výstaviště 1, Brno.

Konal se již 8. ročník této záslužné akce, která má jako hlavní cíl podporu učňovského školství a řemesla jako takového. Tímto slavnostním večerem se uzavřelo celoroční klání mezi učni ze škol z celé naší republiky a ti opravdu nejlepší z nejlepších obdrželi ocenění z rukou významných osobností společenského i kulturního života. Ocenění předávala např. ministryně školství Kateřina Valachová nebo náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

 

 

 

Vysoká společenská úroveň této akce byla podpořena i zdravicemi od presidenta republiky pana Miloše Zemana i od premiéra vlády Bohumila Sobotky.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.