Rodí se nová třída pracovníků

Nedávno mne zaujal článek v MF Dnes (28.08.2014), kde americký profesor Richard Florida přišel s názorem, že se rodí nová třída pracovníků a je nutno na ní brát ohled. Technologický pokrok a rostoucí výnosy a efektivita z nových druhů práce se sebou nese změny, a to nejen v transformaci jednotlivých sektorů průmyslu a služeb. Uživatelé si uvědomují , že u nových výrobků, např. mobilních telefonů, většinu z ceny tvoří položky na vývoj,návrh a design. Výrobek musí být nejen kvalitní, ale musí se líbit a navíc snadno ovládat. Jen tehdy je žádaný.

Něco pro inspiraci

Rakouská asociace pro kachlová kamna připravuje každoročně na podporu řemesla kamnář a prodeje jejich produktů mnoho akcí.

V současné době nabízí na svých webových stránkách několik návodů a rad, jak podpořit prodej kamen. Je to například příprava akce „Den kamen“, který se uskuteční v termínu 17.10.2014 a mnoho dalších doplňkových akcí, např. soutěž o kamna, znalostní soutěže, drobné dárky, suvenýry, poukázky,apod. Dále také relace v rádiích a články v časopisech. Zároveň radí kamnářům, jak mají vést svoji reklamní kampaň i sami.

I tato praxe může být pro nás poučná a koresponduje s předchozím článkem a ukazuje další možnosti a pro nás i trendy. Vždyť Rakousko je kamnářská velmoc, lidé tam mají rádi teplo z kamen a krbů a nedošlo tam k přerušení vývoje jako u nás. Proto čerpejme inspiraci i tam a dělejme dobře svoji práci.

Profesní kvalifikace a další vzdělávání kamnářů.

V minulém čísle jsme hovořili v obecné rovině o možnosti dalšího vzdělávání pro řemeslo kamnář (profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“) a zákonech, které to upravují.

Dnes bych upřesnil některé skutečnosti, probral konkrétní situace a pokusím se nastínit trendy, které lze předpokládat do budoucna.

Již dnes nastává třenice mezi obory, kdy při projednávání a aplikaci požadavků ze zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií, se jen těžko hledá možná spolupráce a někteří si přibírají ke své i část lukrativní a výhodné práce toho druhého. Děje se tak např. mezi řemesly kominík a kamnář, kdy kominík dodá a zapojí např. krbokamna nebo postaví celý jednoduchý krb, byť nemá živnost kamnář. Obdobně se někteří kamnáři chovají při stavbě komínů. Pryč je doba , kdy tato řemesla úzce spolupracovala. Existují světlé výjimky, ale to je doposud jev ojedinělý.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.