O sdružení

Prezident Cechu kamnářů ČR zemřel

Tento víkend nás všechny překvapila zpráva, že ve věku 70 let zemřel zakládající člen Cechu kamnářů a jeho dosavadní prezident – Pavel Rynda.

Nás, kteří jsme spolu s ním byli u opětovného zavedení řemesla kamnář v devadesátých letech minulého století v naší republice, tato informace velmi zasáhla a jen těžko ji chceme uvěřit.

Dovolte mi krátce zavzpomínat na člověka, pro kterého byla kamnařina v posledních 25 létech, minimálně profesně, vším.

Vzpomínám si na začátky, kdy se budovala cechovní struktura, systém organizování školení pro kamnáře i spolupráce s cechy v sousedních zemích, především na Slovensku, Rakousku a Německu.. Bylo to těžké, protože řemeslo zaniklo v roce 1965 jako neperspektivní. Chyběly knihy, materiály i technické informace.

A tady se projevil Pavel jako velký srdcař, kdy zapojil do organizování a podpory vzniku řemesla i celou svoji rodinu, bez nároku na jakoukoli odměnu. Vzpomínám, jak se organizovala první školení s panem Ortnerem z Rakouska v jídelně našeho SOU v Ostravě, jindy zase probíhala školení v prostorách firmy, kde pracovala Pavlova žena za „Tančícím domem“ v Praze u Vltavy a schůzky rady cechu u něj v prodejně na Plzeňské ulici v Praze. Pro první informace jsme jeli na školení do Německa (já, jako tehdejší ředitel učiliště v Ostravě, kde začala výuka kamnáře, Pavel, jako předseda cechu a Vilda Konig jako tlumočník a člověk, který byl v té době jediný z nás s výučním listem kamnář z Rakouska). Začátky byly těžké, ale krásné, protože starší radili mladším a zkušenější začínajícím. Nikdo neviděl v kolegovi konkurenta, ale spolu jsme všichni tvořili jednu společnou věc- řemeslo kamnář. A nad námi bděl, radil a vždy pomáhal Pavel, starší a zkušenější kolega a kamarád.

I když jsem z Cechu kamnářů ČR odešel před 5 léty, tak jsme se společně potkávali na akcích, kdy se propagovalo řemeslo kamnář, ať to byla vzdělávací komise při Hospodářské komoře ČR nebo výstavy FOR ARCH, INFOTHERMA, atd.

Kamnářská obec v Pavlovi ztrácí obětavého a pracovitého prezidenta cechu, kterého bude těžké nahradit pro jeho srdečnost a otevřenost.

Se zármutkem vzpomíná Ing. Antonín Šimáček, předseda ČKI,z.s.

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

Důvod vzniku:

Učební obor kamnář je jediným tříletým oborem, kdy si řemeslník prochází všemi fázemi přípravy, tedy od návrhu až po samotnou realizaci topidla bez odborného zázemí či pomoci jiných  odborníků a profesí jako např. architektů, projektantů VZT, revizních techniků,atd.

Jedná se většinou o soubor činnosti jako např.:

  • Jednání se zákazníky, znalost právních předpisů, tvorba smluv
  • Návrh topidla v kreslícím programu 2D nebo 3D projekci včetně tepelně- technických výpočtů, znalost vhodných materiálů a technologií
  • Výpočet ceny stavby topidla, kalkulace nákladů a režií, objednání materiálů,
  • Práce na počítači
  • Praktická realizace stavby topidla, včetně zvládnutí veškeré logistiky
  • Čištění a údržba, opravy starých a historických topidel, apod.

Navíc toto topidlo se většinou staví v interiérech, kdy jakákoliv nedbalost či nekvalita může mít za následek škody na majetku a i ztráty na lidských životech. 

 bouchnuti sazi     nevhodne zausteni

Jaká je skutečnost?

Dnes staví topidla a zapojuje je na komín každý, kdo si to usmyslí. Tedy kromě kamnářů s živností také kominíci, zedníci, stavební firmy a mnoho dalších, a to bez proškolení, patřičného vzdělání a odborného dozoru. Výsledek je zřejmý ze statistik Hasičského záchranného sboru ČR.

 

Obsah činnosti Českého kamnářského institutu:

Pro zabezpečení kvality a vysoké odborné úrovně činností řemesla kamnář vzniká tato organizace, jako dobrovolné a nezávislé sdružení, aby zajišťovala mimo jiné následující činnosti:

a) Poradenskou a konzultační činnost pro laickou veřejnost ale i řemeslníky v oboru činnosti- kamnář.

b) Vypracovávání stanovisek k novým materiálům a technologiím v kamnařině při ochraně životního prostředí

c) Zajištění spolupráce se živnostenskými úřady při řešení sporných a nekvalitních realizací staveb topidel

d) Spolupráce při tvorbě legislativy, ČSN a studijních materiálů kamnář

e) vypracovávání odborných stanovisek pro potřeby ministerstva a státní správy

f) Organizování a vydávání odborné literatury, organizování školení, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, atd.

g) Spolupráce při výzkumu a vývoji nových technologií a produktů

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.