Boj o krby a kamna pokračuje

V době vánočních svátků jsem si přečetl na stránkách Seznam Zprávy článek, který mne tzv. „zvedl ze židle“ a donutil k napsání následující úvahy.

Jednalo se o pojednání od Kateřiny Motyčkové ze dne 18.12.2021 s názvem „Domácí pohoda u zapáleného krbu škodí planetě více než moderní náklaďák“ (to pro Vás, kdo si budete chtít tento článek přečíst celý). Uvedu jen několik citací z něj:

Výzkum prováděli vědci z řeckých Atén a výsledky se dají aplikovat i na další města. Spalování dřeva v domácnostech je podle nich problémem pro kvalitu ve městech po celé Evropě“.

Zajištění tepelné pohody patří k základním životním podmínkám lidské existence, není zadarmo a bez následků. Smyslem je uspokojit uživatele, a to při dodržení jistoty a spolehlivosti provozu spotřebičů na pevná paliva včetně požadovaného komfortu užívání. Filosofie této iniciativy vychází z přirozené ekonomické motivace vlastníka bytu či rodinného domku na nízkých nákladech za vytápění, kterých lze docílit nejen využíváním levnějších druhů energií, ale také jejich racionálním využíváním.

Mám rád, když je problém řešen komplexně a ne vytržen z kontextu, kdy řekne autor „A“, ale už opomine říci to „B“ nebo i „C“. Což je i případ tohoto článku. Vždyť i snězení banánu nebo pomeranče zachovává slupku, kterou musíme nějak zlikvidovat. A naštěstí si s ní příroda umí poradit.

Ale vraťme se k našemu problému. Není sice jednoduchý, ale kamnářisvými výtvory (kamna, krby, sporáky, atd.) dokáží přinést společnosti více kladného než negativ. U malých a středních spalovacích zdrojů je problém především v technickém řešení regulace výkonu zařízení, kdy omezením výkonu vzniká režim nedokonalého spalování se zvýšenou tvorbou škodlivých emisí jako jsou např. polycyklické aromatické uhlovodíky. Abych nezatěžoval obsáhlou teoriía nudným textem odkážu zájemce na literaturu: „ Příručka pro kamnáře I“, kde v kapitole Spalování paliv a vytápění, str. 59-74je popsán mechanismus hoření, teorie hoření dřeva, a další.

A abychom i zde nezůstali jen u toho pomyslného „A“ , tak uvedu závěrem několik vět, jak by se mělo na problém hledět a pomoci jej řešit. Možným řešením uvedeného je kombinovaný systém, kdy výkonově poddimenzovanému systému zajišťujícímu dokonalé spalování v minimálním výkonovém režimu po většinu topné sezóny přiřadíme doplňkový zdroj, např. krb nebo krbová kamna. Takto vytvořený kombinovaný systém (může být nahrazen i tepelným čerpadlem, fotovoltaikou,..) umožní dosáhnout nejen požadovaného výkonu při minimální venkovní teplotě, ale poskytuje i další služby. Z hlediska provozovatele hraje obvykle svoji roli i související prvek otevřeného ohně v interiéru. A v neposlední řadě je zde i mnohdy opomenutá nezávislost na jiném dodavateli. Vždyť většina topidel je závislá na dodávce elektřiny či plynu a nelze je samostatně spustit a provozovat.

Ve své úvaze jsem se snažil jen zareagovat na výše citovaný článek a ukázat, že se jedná o mnohem složitější problém, který však má řešení a není jím likvidace a potlačování spotřebičů na dřevo. Kamnáři dokáži postavit spotřebič, který bude splňovat požadavky technických norem, aby se minimalizoval proces nedokonalého spalování . Je jen na nás, abychom požadovali kvalitu a nehledali jen levné varianty topení (nekvalitní palivo, levného kamnář bez znalosti věci, apod.).f

Zamysleme se společně nad současným stavem kamnařiny a pojďme ho zlepšovat dodržováním norem a technických předpisů. Příroda, ale i my všichni, si to zasloužíme.

 

Leden 2022

Ing. Antonín Šimáček

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.