Zásadní změny v činnosti a organizaci ČKI,z.s.

Napsal Antonín Šimáček.

Po několika letech své činnosti, kdy jsme organizovali pravidelná školení pro kamnáře a popularizovali řemeslo kamnář na mnoha výstavách, dochází nyní k průlomu v činnosti našeho spolku a zásadním změnám. Toto se bude týkat nejenom úprav v činnosti, ale také v organizaci a dalším působení. Jedná se především o:

  1. změnu sídla spolku, kdy nová adresa zní: Bylany čp. 105, 282 01 Český Brod

( důvodem je osamostatnění, aby nás kamnáři a ostatní veřejnost vnímali jako nezávislou organizaci, která spolupracuje se všemi, kteří uznávají stejná pravidla a mají zájem o kultivaci kamnářského prostředí v ČR)

  1. změna členů výboru spolku, kdy se stali novými členy výboru pánové Luboš Czýž a David Naďo, tedy dva zkušení kamnáři, kteří umí a znají a budou jistě přínosem do budoucna spolku.
  2. změna spolupráce s kamnáři, kdy budeme aktivně spolupracovat se zájemci z řad kamnářů ve více rovinách:
  • buď se stanou řádnými členy vždy na 1rok, aby se mohli dobrovolně rozhodnout, zda chtějí pokračovat či nikoliv
  • nebo se stanou čestnými členy za symbolický členský poplatek
  • nebo se stanou sponzorem, který bude s námi spolupracovat a naši činnost podporovat
  • přihlášky pro zájemce jsou uveřejněny na webových stránkách
  1. změna náplně činnosti spolku, kdy i nás ovlivnila situace kolem covidu a ukázala nám další možnosti realizace našich aktivit, kdy budeme chtít více využívat možnosti internetu ( odborná školení přes aplikaci ZOOM, příklady ze soudní praxe, konzultace, apod.).

 Další a konkrétní informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách spolku.

Prosinec 2021

Ing. Antonín Šimáček, předseda spolku

Další skupina ukončila e-kurz pro kamnáře

Napsal Antonín Šimáček.

V měsíci srpnu 2016 byl ukončen další přípravný kurz pro složení zkoušky k získání „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ pro profesi Kamnář. Kurz pořádá již několik let Kamnářský institut, z.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ s.r.o.  O účast v něm je zájem, protože maximálně se svou organizací a rozvrhem přizpůsobuje potřebám aktivních řemeslníků tak, aby jim umožnil vykonávat jejich dosavadní činnost a jen minimálně jim zasahuje do života. Vždy se jedná o málopočetnou skupinu, aby mohl být zachován individuální přístup ke každému z nich.

Kombinace práce na počítačích, kdy se zpracovávají určitá témata formou písemných úkolů, samostudiem odborné literatury a norem v kombinaci s diskuzí a konzultacemi s lektorem kurzu přes internet, umožňuje každému zájemci pracovat v rytmu a formě, která mu nejvíce vyhovuje. Doplňkem ve výuce jsou tzv. osobní setkání (tutoriály), na kterých se vykonávají a ověřují praktické dovednosti. Na přání frekventantů kurzů se podařilo domluvit jejich konkrétní spolupráci s aktivními kamnáři při zajímavých stavbách např. kachlových kamen s akumulačními tahy.

Na druhou stranu klade tento způsob výuky zvýšené nároky na disciplínu, aby se skutečně účastníci těchto e-kurzů připravovali průběžně a využívali svůj volný čas pro přípravu.

Další přidanou hodnotou těchto kurzů je i to, že se rozvíjí spolupráce mezi nimi, lektorem i dalšími aktivními kamnáři a ani po ukončení kurzu složením zkoušky tato spolupráce nekončí.

Individuální přístup a malý počet ve skupině umožňuje, že se vedle sebe učí vysokoškoláci i lidé pouze se základním vzděláním a bohatou praxí, apod.

Další termín zahájení e-kurzu je plánován na druhou polovinu září (cca 17.9.2016) a je možné se ještě přihlásit.

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.