Infotherma 2015

ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. se i tento rok aktivně zúčastnil výstavy Infotherma 2015 konané v Ostravě na výstavišti Černá louka. Poskytování informací a možnost dalšího vzdělávání byla na denním programu. Zájem byl velký co potvrdilo i množství zájemců a návštěvníků odborné přednášky na téma " Nové trendy a materiály při stavbě krbů a kamen. Realizace zákona 406/2000 - o energii, osoba oprávněná zapojovat topidla na biomasu. Případy nedodržení norem při stavbě krbů a kamen."

Značka kvality pro kamnáře

V souladu se vznikem a posláním Českého kamnářského institutu, o.s. vzniká nová tradice, a to – „značka kvality Českého kamnářského institutu“. Toto označení bude ve formě nálepky (něco jako dálniční známka u aut) o rozměru 12cm x 20cm s možností označení firemního auta nebo provozovny kamnáře. Toto označení bude platit vždy jeden rok a bude se obnovovat. Podmínkou pro udělení je pravidelné odborné proškolování pořádané ČESKÝM KAMNÁŘSKÝM INSTITUTEM, kvalitně odváděná řemeslná práce, korektní chování vůči zákazníkům, profesionální přístup k řešení vzniklých problémů a odborná pomoc, ale také spolupráce s ostatními řemeslníky při realizacích kamnářských děl.

Infotherma 2014

Infotherma 2014Dne 16.1.2014 byl oficiálně ukončen XXI. ročník výstavy Infotherma 2014. Tímto děkujeme všem návštěvníkům za účast na našem stánku a těšíme se na další setkání. 

Celkem se na Infothermě 2014 prezentovalo 362 firem a institucí. Kromě domácích vystavovatelů, se zde představily firmy z Rakouska, Polska, Slovenska a některých dalších států.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.