Praktické školení – akce se vydařila

Ve dnech 24. a 25.8.2022 se uskutečnilo praktické školení – stavba akumulačních kamen. Tato akce probíhala v sídle Českého kamnářského institutu,z.s. v Chrášťanech u Českého Brodu. Odborným garantem a také skvělým hostitelem byl pan David Naďo, člen výboru ČKI.

V prvé části seznámil zástupce firmy Banador všechny účastníky s projektem stavby kamen a výpočtem. Vše probíhalo formou diskuse, otázek a odpovědí, což hlavně uvítali noví a začínající kamnáři, pro které to bylo velkým přínosem. Bonusem pro všechny účastníky byl i nově vytištěný katalog výrobků firmy Banador.

Stavba kamen probíhala v přátelském duchu, kdy část kamnářů stavěla, část připravovala materiály venku a zbylí diskutovali nad odbornými tématy, které vyplňovaly volné chvíle. Po celodenní práci jsme se přemístili do Vinařství Klůčov, kde jsme pokračovali v družné debatě u dobrého vínka v nově vybudovaných prostorách sklepa. Víno bylo chutné a kvalitní, takže jsme mohli druhý den pokračovat bez těžkých hlav a žaludků „na vodě“.

Po osazení kamnové vložky, napojení tahového systému KMS a zaústění do komína jsme provedli zkoušku funkčnosti a s pocitem dobře vykonané práce jsme se rozjeli do svých domovů.

Pokud mám zhodnotit celou akci, tak se vydařila a splnila účel, který jsme si vytýčili, tedy nabídnout zájemcům ukázku stavby kamen a přitom se odborně vzdělávat navzájem. Ohlasy účastníků jsou veskrze pozitivní.

Závěrem bych chtěl poděkovat panu Davidu Naďovi za celkový servis a péči o nás a firmě Banador za technickou podporu.Za ČKI,z.s. Ing.Antonín Šimáček, předseda spolku

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.