Současný stav kamnářské praxe (úvaha znalce nad chováním kamnářů i zákazníků)

Jako soudní znalec pro technické obory různé se specializací  na individuální topidla (krby, kamna, sporáky a jiná )  jsem vyzýván ke spolupráci již více než dvanáct let a za tu dobu jsem byl účastníkem mnoha soudních sporů i nepříjemných situací, které mnohdy nemusely ani vzniknout, kdyby se dodržovaly určité zásady a postupy. Dovolte, abych se s vámi o některé z nich podělil.

Základem pro jakoukoliv seriózní činnost je existence určitých pravidel, která napomáhají vnášet do oboru, v našem případě kamnářského řemesla, určitý řád a možnost porovnání, zda ten či onen pracuje slušně nebo se jedná o fušera nebo podvodníka. U nás, v České republice, byl takovým přelomovým okamžikem vznik technických norem (ČSN 7342 30 až 7342 32, první vydání v období let 2004 až 2006 a ČSN EN 15544 v roce 2013) pro jednotlivé stavby krbů, kamen a sporáků a na Slovensku to byl dokument vydaný Cechem kachliarov SK   - Směrnice pro stavbu  krbů a kamen. Zároveň s tím začaly v obou státech probíhat rekvalifikační kurzy pod patronací cechů ve spolupráci se středními školami a to nejdříve v Ostravě a Bratislavě, pak následují další školy – v Horní Bříze, Praze a Brně- Bosonohách.

Za dobu výkonu funkce soudního znalce jsem se zúčastnil asi třiceti soudních případů v Čechách, ale i na Slovensku (a zpracoval téměř 100 znaleckých posudků a posouzení) A nebyly to nijak bezvýznamné kauzy (např. požadavek, aby kamnář uhradil  7 miliónů Sk za vyhořelou chatu údajně od krbu, 4 milióny za vyhořelou chatu, náhradu škody za 2 mil. za vyhořelou hospodu od krbu, navrácení plnění za nefunkční sporák ve výši 200 000,- Kč, a další případy). V následujícím se pokusím nastínit problémy, proč k takovým koncům muselo vůbec dojít a jak tomu lze předcházet.

Zlaté české ručičky a stavba krbu

Jako zástupce firmy, která je výrobcem krbových vložek, cítím potřebu vyjádřit se k současné situaci v České republice, kde je na rozdíl od mnoha států Evropy možné, aby si krbovou vložku uživatel nainstaloval doma sám.

Češi jsou známí pro své zlaté české ručičky. Skutečně, jsme zřejmě jedním z nejšikovnějších národů v Evropě a já jsem na to hrdý. Je však velkou otázkou, zda se díky tomu může každý pustit do čehokoli.

Málokdo si sám postaví střechu, rozvede elektřinu, nainstaluje radiátory atd. Na to vše si najímá odborné firmy. A potom se zcela nelogicky sám pustí do stavby krbu. Krb je přitom potenciálně nejrizikovější součástí domu, neboť se vyznačuje hned několika rizikovými faktory, kterými jsou přímý oheň, vysoké teploty a kouř.

Zůstaňme vždy seriózní!!!

Dnes se mi dostala do emailové pošty pozvánka ke školení tohoto textu:

„Dobrý den, jak jistě víte, od 1.1. 2015 potřebujete podle zákona č. 406/2000 Sb. k vykonávání svého řemesla Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-117-H Kamnář montér kamen na biomasu …………………………. Naše škola Vám nabízí možnost tyto předepsané zkoušky složit. …“…

Chci upozornit, že text není přesný a uvádí řemeslníky – kamnáře v omyl, kdy neuvádí, že se chystá novela zákona, která upraví požadavek tak, že se bude týkat pouze pro případy, kdy se bude žádat o dotační peníze (např. Nová zelená úsporám). Do doby schválení platí Prohlášení vlády spolu s Českou energetickou inspekcí.

Poznámka: mimo jiné se jedná o stejnou praxi jako je např. na Slovensku.

Mrzí mne, že se některé Autorizované osoby uchylují k těmto matoucím praktikám a věřím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zasáhne (již bylo písemně avizováno).

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.