Problémy řemesla kamnář v Čechách - část I.

   I když od znovuzavedení učebního oboru kamnář uplynulo více než dvacet let ( v září 1997 v Ostravě na SOU stavebním byla zahájena opět výuka), stále přetrvávají aktivity, které tomuto řemeslu škodí. Proto jsme se rozhodli na tento obor lidské činnosti podívat blíže a jednotlivé nedostatky pojmenovat. Říci, jak se nám jeví a jaké vidíme způsoby nápravy (pokud vůbec existují) nebo, kdo je příčinou daného neutěšeného stavu?

Chování zákazníků a konec záruční doby

       Poslední dobou se na nás obrátilo několik kamnářů s prosbou a otázkou, jak postupovat v případě, že zavolá zákazník před koncem záruční doby a začne se dožadovat navrácení plnění za stavbu např. krbu, i když po celou dobu od předání díla žádnou reklamaci neuplatňoval?

      Tady je třeba si uvědomit několik pravidel a ty striktně dodržovat a vyvarujete se těchto nepříjemných situací nebo je jednoduchým způsobem vyřešíte k Vaší spokojenosti , tedy seriózních řemeslníků, kteří se snaží stavět a vykonávat svoje řemeslo poctivě dle platných norem a legislativy.

Teplovzdušné krby a rozvody tepla od nich

Stavby teplovzdušných krbů představují minimálně 80% ze všech realizací, které staví kamnáři na území České republiky. Chtěl bych se v tomto článku zamyslet nad kvalitou těchto staveb i jejich částí z pohledu soudního znalce a upozornit na neřešenou problematiku kvality vzduchu v pobytových místnostech.

Na úvod tohoto pojednání si musíme ujasnit několik termínů, jak jsou citovány v odborné literatuře a normách.

  1. Teplovzdušná komora (zdroj 1) – prostor mezi ohništěm a krbovou vestavbou
  2. Teplovzdušný rozvod (zdroj 1) – funkční část určená pro rozvod teplého vzduchu do vytápěných prostor
  3. Větrací systém (zdroj 2) – zařízení navržené k přívodu venkovního vzduchu do vnitřních prostor a k odvodu znečištěného vnitřního vzduchu
  4. Řízené větrání podle potřeby (zdroj 2) – větrací systém, kdy je průtok větracího vzduchu regulován na základě kvality vzduchu, vlhkosti, obsazenosti nebo jiného ukazatele potřeby větrání
  5. Pobytová místnost (zdroj 3) – se rozumí místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.