Současný stav kamnářské praxe

(úvaha znalce nad chováním kamnářů i zákazníků)

   Jako soudní znalec pro technické obory různé se specializací na individuální topidla (krby, kamna, sporáky a jiná) jsem vyzýván ke spolupráci již více než osm let a za tu dobu jsem byl účastníkem mnoha soudních sporů i nepříjemných situací, které mnohdy nemusely ani vzniknout, kdyby se dodržovaly určité zásady a postupy. Dovolte, abych se s vámi o některé z nich podělil.

Cesty ke kamnářské praxi jsou různé!

Na webových stránkách je mnoho informací, ale většina z nich je hodně účelová, pokud nechci tvrdit, že autor je neznalý věci. Není pravdou, že dnes mohou poskytovat vzdělání v oboru „kamnář“ pouze školy, ale pro možnost podnikání v tomto oboru může vzdělání poskytnout i vzdělávací organizace, která k tomu má potřebnou kvalifikaci a podmínky.

Existují výhody e-learningové výuky ?

Když se nad tím tak zamýšlím, tak mne napadá např., že může být hodně aktuální, progresivní, flexibilní, rychle reagující na změny a požadavky např. trhu práce. Výhodou také je, že všichni lektoři, tedy i ti, co rozhodují o provozu i financích, jsou lidé, kteří se dlouhodobě pohybují v kamnařině.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.