Posuzování nekvalitní práce u kamnářů

Již několik let se při výkonu soudní praxe setkávám s nešvarem, kdy nekvalitu a chyby u staveb individuálních topidel posuzují i ti, kteří pro tuto činnost nemají potřebné odborné ani technické předpoklady.

Zákazníci se často obracejí na kamnářské firmy ze svého okolí s dotazy, zda krb či kamna jsou dobře postavená, zda nevykazují nějaké chyby či nedostatky, a tak vznikají různé dokumenty, které se tváří jako „odborná vyjádření“. Píší se závěry o nekvalitě, a to bez jakýchkoliv zásad a pravidel, navíc bez právní závaznosti a možnosti dovolání se pomoci u nezávislých soudů. Přitom se odměna za takové dokumenty pohybuje v řádech mnoha tisíc korun.

Proto jsem se rozhodl tuto problematiku všem zájemcům více přiblížit a vysvětlit, aby se uměli správně rozhodnout a neplatit za placebo, tedy za nic.

Vermikulitové versus kalcium silikátové izolační desky

V poslední době se mi do rukou dostaly materiály, které rozporuplně hodnotily tepelně izolační materiály, které naši kamnáři běžně používají pro obestavby teplovzdušných krbů, izolace stavebních konstrukcí a všude tam, kde je nutné oddělit stavební konstrukce a okolní prostor od zdroje tepla, např. krbové či kamnové vložky, apod.

Proto jsem se rozhodl podrobněji prostudovat tuto problematiku za pomoci i těchto podkladů, kdy většinou prodejci umí zdůraznit výhody u svého zboží a naopak jen tak mimochodem upozornit na vady a nedostatky u produktů konkurence (a mnohdy jsou i vykonstruované). Že by platilo známé pořekadlo – „účel světí prostředky?“.

  1. VERMIKULIT:

    jedná se o přírodní horninu, která se těží v povrchových dolech a patří do skupiny fylosilikátů. Je to vlastně určitý druh křemičitanu, podobně jako písek. Rozdíl je v jeho struktuře, která obsahuje krystalickou vodu. A po prudkém zahřátí (expandaci) vytváří tzv. červík (lat. Vermiculus). Je tedy tvořen pouze křemičitany (písky) a z toho plyne, že neobsahuje žádné organické či jiné nasákavé materiály, které by mohly ve vodě či vlhku bobtnat a praskat.

Aktivně spolupracující firma s ČKI

V souladu s cíli, které si vytyčil Český kamnářský institut, z.s. (spolupráce s orgány státní správy při tvorbě legislativy, připomínkování zákonů a norem týkajících se řemesla kamnář, apod.) se letos zvyšuje jeho aktivita činností, kdy se bude mnohem aktivněji zapojovat  do dění v řemesle kamnář a ovlivňovat připravované zákony, vytvářet návody a technická pravidla pro výkon tohoto řemesla a hledat i prohlubovat spolupráci s dalšími spolky a institucemi, které náplň řemesla ovlivňují.

Takové aktivity jsou však velice náročné nejen na čas pro jednání a tvorbu dokumentů, ale i finančně. Jelikož doposud nemáme žádné sponzory, kteří by nám pomohli tuto činnost zajišťovat, rozhodli jsme se vytvořit institut „Aktivní spolupracující firma s ČKI“, čímž  by vznikl krátkodobý smluvní vztah  (vždy na jeden kalendářní rok) a pomocí uzavřené smlouvy o reklamě by se tato spolupráce zajišťovala.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.