ČKI se zapojuje do připomínkování nových dokumentů

ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ,s.r.o. se aktivně zapojuje do připomínkování nových dokumentů, které jsou zasílány Hospodářskou komorou ČR svým členům.

V loňském roce jsme úspěšně připomínkovali dokument „Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“, kdy naše připomínka týkající se oblasti dalšího vzdělávání byla akceptována a vypořádána v rámci připomínkového řízení. Smyslem bylo prosadit zrovnoprávnění e-kurzů s ostatními formami vzdělávání a vytvořit lepší podmínky pro účastníky rekvalifikací a kurzů v rámci přípravy podle zákona 179/2006Sb.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.