Existují výhody e-learningové výuky ?

Když se nad tím tak zamýšlím, tak mne napadá např., že může být hodně aktuální, progresivní, flexibilní, rychle reagující na změny a požadavky např. trhu práce. Výhodou také je, že všichni lektoři, tedy i ti, co rozhodují o provozu i financích, jsou lidé, kteří se dlouhodobě pohybují v kamnařině.

Jsou cechovní kamnáři zárukou kvality?

I když většina řemeslníků kamnářského oboru není dosud organizována a důvody mohou být různé, tak odborná úroveň těch „organizovaných“ se postupně zvyšuje. Je to např. pravidelným proškolováním díky firemním školením, která se vyrojila jako houby po dešti. Ale i přesto může zákazník najít nabídky služeb, které se tváří jako cechovní, ale jedná se o aktivity jednotlivých firem.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.