Článek o stavbě kamen na Info TZB -Zásady návrhu akumulačních kamen

Upozorňujeme všechny zájemce o problematiku stavby kachlových či omítaných kamen, především jejich dimenzování, že vyšel na portále Info TZB obsáhlý a podrobný článek s názvem Zásady návrhu akumulačních kamen, na jehož vzniku jsme se také podíleli. Materiál seznamuje s platnými normami, vznikem programu pro výpočet a další zajímavé odkazy. Poprvé byl vyzván k oponentuře i Cech kamnářů ČR, který tuto iniciativu vysoce kladně hodnotí. A to nás upřímně těší.

Odkaz na článek:

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/11203-zasady-navrhu-akumulacnich-kamen 

2. tutoriál přípravného kurzu Kamnář montér topidel 36-045-H v Tošovicích

Na dny 9.5. a 10.5.2014 byl naplánován další praktický tutoriál, tedy setkání frekventantů, kteří se připravují v e-learningovém kurzu ke složení zkoušky na profesní kvalifikaci „Kamnář montér topidel, který organizuje Český kamnářský institut,o.s.

Tentokrát jsme se sešli v prostorách firmy Hein & spol., keramické závody ,s.r.o. ( Odry – Tošovice),

Ing. Arch. Vladimír Institoris, PhD. mezi českými kamnáři

Ve dnech 29. a 30.4.2014 se uskutečnily další odborné přednášky pro zájemce z oboru kamnář, které se uskutečnily v Ostravě - Porubě, ve školícím centru MBA Kontakt.

I přesto, že se jednalo o náročné téma (nové vyhlášky ČSN 73 4231 o kamnech a ČSN EN 15544 o dimenzování kamen), lze hodnotit účast jako úspěšnou a povzbuzující. Vždyť přijeli kamnáři z Olomouce, Třince, Brna, Luhačovic i Znojma.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.