Jak se tvoří historie - příjemné setkání po více než 40 létech

Napsal Antonín Šimáček.

Na pozvání od Ing. Josefa Hypra, místopředsedy organizačního výboru Přehlídky České ručičky, jsem se zúčastnil slavnostního galavečera, který se konal dne 15. června 2016 v sále ROTUNDA pavilonu A veletržního areálu, Výstaviště 1, Brno.

Konal se již 8. ročník této záslužné akce, která má jako hlavní cíl podporu učňovského školství a řemesla jako takového. Tímto slavnostním večerem se uzavřelo celoroční klání mezi učni ze škol z celé naší republiky a ti opravdu nejlepší z nejlepších obdrželi ocenění z rukou významných osobností společenského i kulturního života. Ocenění předávala např. ministryně školství Kateřina Valachová nebo náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

 

 

 

Vysoká společenská úroveň této akce byla podpořena i zdravicemi od presidenta republiky pana Miloše Zemana i od premiéra vlády Bohumila Sobotky.

Kamnářská akademie započala, ale …

Napsal Antonín Šimáček.

V měsíci březnu započal nový ročník vzdělávání pro kamnáře, který jsme pojali trochu jinak a svoje představy jsme předem avizovali. Snahou je, a stále to platí, že chceme podporovat řemeslo kamnář a kamnářům umožnit, aby mohli držet krok i s legislativou a novými trendy.  Myšlenka jistě dobrá, ale …

Protože byly požadavky od kamnářů přesunout termíny z podzimu (kdy je hodně práce a není prostor na nic jiného) na jaro, tak jsme se přizpůsobili. Nejprve jsme uskutečnili školení 8.3. v Mělníku, 16.3. ve Velkých Bílovicích (hostem byl Ing. arch. Vladimír Institoris) a nakonec 24.3. v Ostravě.

Jaké však bylo naše překvapení, že zájem kamnářů byl malý a většina se opět vymlouvala na množství práce. Přitom se jedná o závažná témata jako např. nový zákon o hasičích, který se zásadním způsobem dotýká kominíků a potažmo kamnářů a klade požadavky na práci a změnu dosavadní praxe. Ale o co konkrétně se bude jednat, vědí jen ti, kteří se školení účastnili. Je zarážející, jak si neumí řemeslník naplánovat svoji práci a vyšetřit jeden den volna pro nové informace, které jsou určeny pro jeho růst a kvalitu práce.

Je zřejmé, že v dnešní době, kdy internet přináší mnoho informací, tak pro mnohé (asi i kamnáře) se stává všelékem, kdy si mnozí myslí, že se zde dozví vše, co potřebují. Ano, jako encyklopedie internet fungovat může, a jistě i funguje. Ale analýzy problémů, výměny zkušeností, konzultace konkrétních případů a řešení, odbornou pomoc a další aktivity pro svou každodenní praxi však zde nenajdou.

Po vyhodnocení daného stavu (a je tomu i jinde, kdy odborná školení přilepují například ke konání valné hromady, aby byla zajištěna účast) jsme se rozhodli během měsíců duben a květen realizovat školení na téma „metodiky navrhování topidel“, což souvisí i se změnami, o kterých píšeme v tomto článku. Tím uzavřeme pomoc pro všechny a nadále budeme již jen spolupracovat s aktivně spolupracujícími firmami s ČKI.

Dochází k určité selekci, která nám ukáže, kdo má zájem a kdo jen hasí své problémy bez jakékoliv spolupráce. Pro aktivní firmy zajistíme trvalý servis aktuálních informací, které budeme zasílat přes již zmiňovaný internet, dále poradenskou činnost a pokud si to vyžádá situace, tak i osobní setkání. Formy kontaktu a spolupráce se budou upřesňovat.

Před námi je mnoho změn a výzev a jen ti připravení je zvládnou bez ztrát a problémů. Přeji vám správné rozhodnutí a hodně zákazníků.

 

 

Kamnářská akademie

Napsal Kateřina Šimáčková.

Český kamnářský institut, z.s. spouští další ročník odborných školení a akcí na podporu řemesla „Kamnář“. Tyto aktivity jsou určeny všem, kteří si chtějí prohlubovat své odborné znalosti v kamnařině i v oblastech souvisejících, jako je platná legislativa, design topidel, jednání se zákazníky, problematika topení v nízkoenergetických a pasívních domech, apod. V tématech školení se budeme snažit reagovat na aktuální změny i chystaná opatření a zároveň tím navazovat na produktová školení výrobců vložek a dalších materiálů vhodných pro kamnářskou praxi.

Jako celorepublikově působící organizace se snažíme organizovat tato školení tak, abychom usnadnili účast všem zájemcům, tedy co nejblíže jejich firemnímu působišti. Pro letošní ročník jsme vybrali několik lokalit, a to Mělník, Brno, Ostravu a Velké Bílovice. Vzhledem k lektorům a obsahu jednotlivých školení však nelze pokrýt totožně všechna určená místa stejnou náplní (navíc jsou ještě další akce teprve připravované). Podrobný obsah školení – viz. rozpis akcí a školení.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.