První e-learningový kurz pro obor kamnář zdárně ukončen

Napsal Kateřina Šimáčková.

V období měsíců leden až červen letošního jsme organizovali e-kurz jako přípravu ke složení zkoušky k získání profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“ (kód 36 -045-H). Na konci měsíce června se uskutečnily zkoušky u autorizované osoby RENOME CZ s.r.o., kdy část uchazečů skládala zkoušky v Mělníku (v sídle firmy KRBY TURBO s.r.o.) a druhá část v Ostravě (v sídle firmy RENOME CZ s.r.o.).

Článek o stavbě kamen na Info TZB -Zásady návrhu akumulačních kamen

Napsal Kateřina Šimáčková.

Upozorňujeme všechny zájemce o problematiku stavby kachlových či omítaných kamen, především jejich dimenzování, že vyšel na portále Info TZB obsáhlý a podrobný článek s názvem Zásady návrhu akumulačních kamen, na jehož vzniku jsme se také podíleli. Materiál seznamuje s platnými normami, vznikem programu pro výpočet a další zajímavé odkazy. Poprvé byl vyzván k oponentuře i Cech kamnářů ČR, který tuto iniciativu vysoce kladně hodnotí. A to nás upřímně těší.

Odkaz na článek:

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/11203-zasady-navrhu-akumulacnich-kamen 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.