Český kamnářský institut zahajuje školení 2015/2016

Český kamnářský institut, o.s. zahajuje další ročník vzdělávání a rozšiřování manažerských, měkkých a obchodních dovedností pro kamnáře a další zájemce.  Cyklus přednášek, školení a praktických workshopů bude na rozdíl od předešlých školení (technické normy, Nový občanský zákoník,..) řešit především osobnostní rozvoj řemeslníka, který byl a doposud stále je u kamnářské veřejnosti opomíjen a podceňován.

ČKI nezahálí, ale……

snaží se v souladu se záměrem, pro který vznikl, informovat zákazníky, radit zájemcům a pomáhat odborníkům, jak nejlépe zvládat nástrahy kamnářského řemesla.

Proto jsme se v termínu 3. až. 5. září 2015  účastnili výstavy TEPLO DOMOVA, kterou na Výstavišti Černá louka v Ostravě pořádala firma Ostravské výstavy,a.s.

Společně s kominickými mistry ze Společenstva kominíků ČR jsme poskytovali odborné rady všem zájemcům v rámci bezplatného poradenství, které se stalo již tradicí na výstavách v Ostravě. A zákazníci si to pochvalují.

Kromě odborných rad jsme se také obě dvě sdružení (ČKI a SKČR) zapojili i do systému odborných přednášek, které probíhaly po celou dobu výstavy.

Zajímavými exponáty se představila i soukromá škola z Ostravy, která prezentovala závěrečné a ročníkové práce svých studentů. Také jsme se dohodli na spolupráci, kdy jsme přislíbili účast a přednášku v rámci odborných kurzů designu interiéru, který provozují v Ostravě, Brně i Praze.

Nový rozměr a prostor pro prezentaci řemesla kamnář nám nabídla i lokální televize pro MS kraj, pro kterou připravíme několik pořadů do jejich televize o kamnářském řemesle a firmách.

Naše vystoupení na výstavě hodnotíme jako úspěšné, přínosné pro ČKI a o dalších aktivitách Vás budeme průběžně informovat.

 

 Výstava 1  Stánek výstava

 

ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT se zapojuje do další spolupráce

Ani měsíce prázdnin neznamenaly pro členy Českého kamnářského institutu,o.s. dobu klidu a nicnedělání.

Protože jsme byli osloveni a vyzváni ke spolupráci na zajímavých projektech, tak jsme se zapojili do jejich příprav již nyní, i když se budou konat v září a další až v lednu 2016.

V prvním případě jsme byli pozváni na „Den pro tradiční řemesla“, který se uskuteční dne 24. září 2015 od 900 hodin v budově Muzea Slezský venkov Holasovice, Holasovice u Opavy. Budou zde prezentována tradiční řemesla jako například pokrývačství, klempířství, tesařství, truhlářství, řezbářství, kovářství, kamenictví, štukatérství a historické omítky. A díky nám i řemeslo kamnář.

Tuto zajímavou akci připravuje organizace Omnium,o.s. ve spolupráci s městským úřadem v Krnově.

Jen pro informaci, organizace Omnium,o.s. se věnuje zejména aktivitám, které prezentují význam a smysl kulturního dědictví ve všech možných formách, především ale v oblasti péče o památky.

Více informací se dozvíte i na portálu „PROPAMÁTKY“ (www.propamatky.info), např. o výzvě MONUMENTA VIVA a dalších zajímavých akcích, které se budou konat, ale můžete získat i kontakty na zajímavé lidi a firmy z této oblasti.

 

Ve druhém případě jsme byli, jako ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. osloveni organizátory tradiční výstavy pro vytápění, úspory energií a smysluplné využití obnovitelných zdrojů – INFOTHERMA, zda bychom jim nepomohli s přípravou vstupní expozice  na XXIII. ročníku v lednu 2016. Bude se jednat o první tak velkou specializovanou odbornou prezentaci v České republice a neznám takový počin ani v jiných okolních státech. Na ploše cca 300m2 bude ukázka oboru kamnář s názvem „ KACHLOVÁ KAMNA – historie, současnost a budoucnost“. Organizátoři výstavy se snaží, v souboji s ostatními výstavišti, přijít s něčím novým a neotřelým a pro nás je to možnost ukázat krásu a rozmanitost krásného řemesla kamnář.

V současné době jednáme s jednotlivými firmami z branže, protože se předpokládá, že by se zde mohlo bezplatně prezentovat 30 až 40 firem, které vyrábějí materiály pro stavby kachlových topidel a ostatních spřízněných výrobců.

V rámci této expozice se chystá část historie s ukázkou zajímavých staveb, ukázka výroby kachlů, ukázky kachlů několika českých výrobců, ukázka vhodných materiálů pro stavbu kamen, ukázky výrobců kachlových kamen z ČR. Dále bude vyčleněno místo, kde bude probíhat ukázka stavby kachlových kamen, po celou dobu výstavy bude fungovat konzultační místo pro účastníky výstavy a v přilehlé přednáškové místnosti budou probíhat zajímavé přednášky odborného charakteru.

 

Věřím, že návštěva na některé z těchto připravovaných akcích bude pro Vás přínosem a po jejich ukončení Vás budeme informovat, zda splnily i naše očekávání.

 

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.