Kamnářská akademie

Český kamnářský institut, z.s. spouští další ročník odborných školení a akcí na podporu řemesla „Kamnář“. Tyto aktivity jsou určeny všem, kteří si chtějí prohlubovat své odborné znalosti v kamnařině i v oblastech souvisejících, jako je platná legislativa, design topidel, jednání se zákazníky, problematika topení v nízkoenergetických a pasívních domech, apod. V tématech školení se budeme snažit reagovat na aktuální změny i chystaná opatření a zároveň tím navazovat na produktová školení výrobců vložek a dalších materiálů vhodných pro kamnářskou praxi.

Jako celorepublikově působící organizace se snažíme organizovat tato školení tak, abychom usnadnili účast všem zájemcům, tedy co nejblíže jejich firemnímu působišti. Pro letošní ročník jsme vybrali několik lokalit, a to Mělník, Brno, Ostravu a Velké Bílovice. Vzhledem k lektorům a obsahu jednotlivých školení však nelze pokrýt totožně všechna určená místa stejnou náplní (navíc jsou ještě další akce teprve připravované). Podrobný obsah školení – viz. rozpis akcí a školení.

Český kamnářský institut, z.s. opět bodoval

Ve dnech 18. až 21.ledna 2016 se uskutečnil na výstavišti Černá louka v Ostravě již XXIII. ročník odborné mezinárodní výstavy INFOTHERMA, který se opět konal pod patronací tří ministerstev a za velkého zájmu laické i odborné veřejnosti. Letošní ročník se konal ve znamení vytápění, úspory energií i smysluplného využívání obnovitelných zdrojů.

A ještě jednu zvláštnost sebou tento ročník nesl, a to, že  organizátor výstavy Agentura INFORPRES, s.r.o. z Frýdku Místku se rozhodla uspořádat v rámci výstavy ucelenou specializovanou výstavu zaměřenou na problematiku řemesla kamnář s názvem „Kachlová kamna a svět kachloví“. Za partnera a odborného garanta tohoto smělého a ojedinělého projektu (prvního v rámci výstav v České republice) si vybral nás, tedy Český kamnářský institut, z.s.

Pozvánka na výstavu INFOTHERMA 2016

Ve  dnech 18. až 21. ledna 2016 se uskuteční již XXIII. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2016 na výstavišti Černá louka v Ostravě. Tato výstava se specializuje na obory vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Její popularita a zájem o ní je každoročně veliký (vždyť návštěvnost se pohybuje kolem 30 000 návštěvníků z Česka, Slovenska i Polska) a záštitu nad ní má pravidelně několik ministerstev.

Na stáncích jednotlivých vystavovatelů jsou vidět poslední novinky, které přinášejí na trh a po celou dobu výstavy probíhají odborné doprovodné programy pro návštěvníky.

V letošním roce je výstava význačná i tím, že ve spolupráci s Českým kamnářským institutem, z.s. (dále jen ČKI) se vytvořila specializovaná expozice u vstupu do prostoru výstavního pavilónu s názvem „ Kachlová kamna a svět kachloví“, kterou se vzdává hold řemeslu kamnář. Návštěvníci uvidí stavby kamen na vybraných zámcích v České republice, ukázky kachlů od českých výrobců, technologický postup výroby kachlů, ukázku stavby malých kachlových kamen, druhy potřebných materiálů ke stavbě, apod. V rámci expozice bude velké informační centrum, kde budou zástupci ČKI a jejich partnerů radit a pomáhat lidem s jejich dotazy a problémy. Zároveň bude probíhat osvětová činnost pomocí přednášek v malém sále umístěném vedle informačního centra.

Věříme, že vynaložené úsilí  kamnářů bude přínosem pro zvyšování kvality tohoto řemesla i do budoucna. V příloze je schéma celé připravované expozice a fotky z přípravy místa.

 

 Schéma expozice

 

Příprava expozice

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.