Další skupina ukončila e-kurz pro kamnáře

V měsíci srpnu 2016 byl ukončen další přípravný kurz pro složení zkoušky k získání „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ pro profesi Kamnář. Kurz pořádá již několik let Kamnářský institut, z.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ s.r.o.  O účast v něm je zájem, protože maximálně se svou organizací a rozvrhem přizpůsobuje potřebám aktivních řemeslníků tak, aby jim umožnil vykonávat jejich dosavadní činnost a jen minimálně jim zasahuje do života. Vždy se jedná o málopočetnou skupinu, aby mohl být zachován individuální přístup ke každému z nich.

Kombinace práce na počítačích, kdy se zpracovávají určitá témata formou písemných úkolů, samostudiem odborné literatury a norem v kombinaci s diskuzí a konzultacemi s lektorem kurzu přes internet, umožňuje každému zájemci pracovat v rytmu a formě, která mu nejvíce vyhovuje. Doplňkem ve výuce jsou tzv. osobní setkání (tutoriály), na kterých se vykonávají a ověřují praktické dovednosti. Na přání frekventantů kurzů se podařilo domluvit jejich konkrétní spolupráci s aktivními kamnáři při zajímavých stavbách např. kachlových kamen s akumulačními tahy.

Na druhou stranu klade tento způsob výuky zvýšené nároky na disciplínu, aby se skutečně účastníci těchto e-kurzů připravovali průběžně a využívali svůj volný čas pro přípravu.

Další přidanou hodnotou těchto kurzů je i to, že se rozvíjí spolupráce mezi nimi, lektorem i dalšími aktivními kamnáři a ani po ukončení kurzu složením zkoušky tato spolupráce nekončí.

Individuální přístup a malý počet ve skupině umožňuje, že se vedle sebe učí vysokoškoláci i lidé pouze se základním vzděláním a bohatou praxí, apod.

Další termín zahájení e-kurzu je plánován na druhou polovinu září (cca 17.9.2016) a je možné se ještě přihlásit.

 

Jak se tvoří historie - příjemné setkání po více než 40 létech

Na pozvání od Ing. Josefa Hypra, místopředsedy organizačního výboru Přehlídky České ručičky, jsem se zúčastnil slavnostního galavečera, který se konal dne 15. června 2016 v sále ROTUNDA pavilonu A veletržního areálu, Výstaviště 1, Brno.

Konal se již 8. ročník této záslužné akce, která má jako hlavní cíl podporu učňovského školství a řemesla jako takového. Tímto slavnostním večerem se uzavřelo celoroční klání mezi učni ze škol z celé naší republiky a ti opravdu nejlepší z nejlepších obdrželi ocenění z rukou významných osobností společenského i kulturního života. Ocenění předávala např. ministryně školství Kateřina Valachová nebo náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

 

 

 

Vysoká společenská úroveň této akce byla podpořena i zdravicemi od presidenta republiky pana Miloše Zemana i od premiéra vlády Bohumila Sobotky.

Kamnářská akademie započala, ale …

V měsíci březnu započal nový ročník vzdělávání pro kamnáře, který jsme pojali trochu jinak a svoje představy jsme předem avizovali. Snahou je, a stále to platí, že chceme podporovat řemeslo kamnář a kamnářům umožnit, aby mohli držet krok i s legislativou a novými trendy.  Myšlenka jistě dobrá, ale …

Protože byly požadavky od kamnářů přesunout termíny z podzimu (kdy je hodně práce a není prostor na nic jiného) na jaro, tak jsme se přizpůsobili. Nejprve jsme uskutečnili školení 8.3. v Mělníku, 16.3. ve Velkých Bílovicích (hostem byl Ing. arch. Vladimír Institoris) a nakonec 24.3. v Ostravě.

Jaké však bylo naše překvapení, že zájem kamnářů byl malý a většina se opět vymlouvala na množství práce. Přitom se jedná o závažná témata jako např. nový zákon o hasičích, který se zásadním způsobem dotýká kominíků a potažmo kamnářů a klade požadavky na práci a změnu dosavadní praxe. Ale o co konkrétně se bude jednat, vědí jen ti, kteří se školení účastnili. Je zarážející, jak si neumí řemeslník naplánovat svoji práci a vyšetřit jeden den volna pro nové informace, které jsou určeny pro jeho růst a kvalitu práce.

Je zřejmé, že v dnešní době, kdy internet přináší mnoho informací, tak pro mnohé (asi i kamnáře) se stává všelékem, kdy si mnozí myslí, že se zde dozví vše, co potřebují. Ano, jako encyklopedie internet fungovat může, a jistě i funguje. Ale analýzy problémů, výměny zkušeností, konzultace konkrétních případů a řešení, odbornou pomoc a další aktivity pro svou každodenní praxi však zde nenajdou.

Po vyhodnocení daného stavu (a je tomu i jinde, kdy odborná školení přilepují například ke konání valné hromady, aby byla zajištěna účast) jsme se rozhodli během měsíců duben a květen realizovat školení na téma „metodiky navrhování topidel“, což souvisí i se změnami, o kterých píšeme v tomto článku. Tím uzavřeme pomoc pro všechny a nadále budeme již jen spolupracovat s aktivně spolupracujícími firmami s ČKI.

Dochází k určité selekci, která nám ukáže, kdo má zájem a kdo jen hasí své problémy bez jakékoliv spolupráce. Pro aktivní firmy zajistíme trvalý servis aktuálních informací, které budeme zasílat přes již zmiňovaný internet, dále poradenskou činnost a pokud si to vyžádá situace, tak i osobní setkání. Formy kontaktu a spolupráce se budou upřesňovat.

Před námi je mnoho změn a výzev a jen ti připravení je zvládnou bez ztrát a problémů. Přeji vám správné rozhodnutí a hodně zákazníků.

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.