Pozvánka na výstavu INFOTHERMA 2016

Napsal Kateřina Šimáčková.

Ve  dnech 18. až 21. ledna 2016 se uskuteční již XXIII. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2016 na výstavišti Černá louka v Ostravě. Tato výstava se specializuje na obory vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Její popularita a zájem o ní je každoročně veliký (vždyť návštěvnost se pohybuje kolem 30 000 návštěvníků z Česka, Slovenska i Polska) a záštitu nad ní má pravidelně několik ministerstev.

Na stáncích jednotlivých vystavovatelů jsou vidět poslední novinky, které přinášejí na trh a po celou dobu výstavy probíhají odborné doprovodné programy pro návštěvníky.

V letošním roce je výstava význačná i tím, že ve spolupráci s Českým kamnářským institutem, z.s. (dále jen ČKI) se vytvořila specializovaná expozice u vstupu do prostoru výstavního pavilónu s názvem „ Kachlová kamna a svět kachloví“, kterou se vzdává hold řemeslu kamnář. Návštěvníci uvidí stavby kamen na vybraných zámcích v České republice, ukázky kachlů od českých výrobců, technologický postup výroby kachlů, ukázku stavby malých kachlových kamen, druhy potřebných materiálů ke stavbě, apod. V rámci expozice bude velké informační centrum, kde budou zástupci ČKI a jejich partnerů radit a pomáhat lidem s jejich dotazy a problémy. Zároveň bude probíhat osvětová činnost pomocí přednášek v malém sále umístěném vedle informačního centra.

Věříme, že vynaložené úsilí  kamnářů bude přínosem pro zvyšování kvality tohoto řemesla i do budoucna. V příloze je schéma celé připravované expozice a fotky z přípravy místa.

 

 Schéma expozice

 

Příprava expozice

 

Český kamnářský institut zahajuje školení 2015/2016

Napsal Kateřina Šimáčková.

Český kamnářský institut, o.s. zahajuje další ročník vzdělávání a rozšiřování manažerských, měkkých a obchodních dovedností pro kamnáře a další zájemce.  Cyklus přednášek, školení a praktických workshopů bude na rozdíl od předešlých školení (technické normy, Nový občanský zákoník,..) řešit především osobnostní rozvoj řemeslníka, který byl a doposud stále je u kamnářské veřejnosti opomíjen a podceňován.

ČKI nezahálí, ale……

Napsal Antonín Šimáček.

snaží se v souladu se záměrem, pro který vznikl, informovat zákazníky, radit zájemcům a pomáhat odborníkům, jak nejlépe zvládat nástrahy kamnářského řemesla.

Proto jsme se v termínu 3. až. 5. září 2015  účastnili výstavy TEPLO DOMOVA, kterou na Výstavišti Černá louka v Ostravě pořádala firma Ostravské výstavy,a.s.

Společně s kominickými mistry ze Společenstva kominíků ČR jsme poskytovali odborné rady všem zájemcům v rámci bezplatného poradenství, které se stalo již tradicí na výstavách v Ostravě. A zákazníci si to pochvalují.

Kromě odborných rad jsme se také obě dvě sdružení (ČKI a SKČR) zapojili i do systému odborných přednášek, které probíhaly po celou dobu výstavy.

Zajímavými exponáty se představila i soukromá škola z Ostravy, která prezentovala závěrečné a ročníkové práce svých studentů. Také jsme se dohodli na spolupráci, kdy jsme přislíbili účast a přednášku v rámci odborných kurzů designu interiéru, který provozují v Ostravě, Brně i Praze.

Nový rozměr a prostor pro prezentaci řemesla kamnář nám nabídla i lokální televize pro MS kraj, pro kterou připravíme několik pořadů do jejich televize o kamnářském řemesle a firmách.

Naše vystoupení na výstavě hodnotíme jako úspěšné, přínosné pro ČKI a o dalších aktivitách Vás budeme průběžně informovat.

 

 Výstava 1  Stánek výstava

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.