První e-learningový kurz pro obor kamnář zdárně ukončen

V období měsíců leden až červen letošního jsme organizovali e-kurz jako přípravu ke složení zkoušky k získání profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“ (kód 36 -045-H). Na konci měsíce června se uskutečnily zkoušky u autorizované osoby RENOME CZ s.r.o., kdy část uchazečů skládala zkoušky v Mělníku (v sídle firmy KRBY TURBO s.r.o.) a druhá část v Ostravě (v sídle firmy RENOME CZ s.r.o.).

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.