Český kamnářský institut opět radí a pomáhá

Ve dnech 26. až 28. února 2015 se koná v Ostravě na výstavišti Černá louka další ročník výstavy s názvem STŘECHY A STAVBA. Jeho organizátor - Ostravské výstavy, a.s. nás oslovil, zda bychom (opět, jako již několik ročníků zpátky) nechtěli se této výstavy zúčastnit a zajistit odbornou poradenskou službu pro účastníky výstavy.

Protože víme, že zájem o kamnařinu je mezi lidmi velký a kvalitních informací není nikdy dost (velký zájem lidí na všech výstavách i v uplynulých letech), tak jsme organizátorům účast slíbili. A to i přes komplikace, kdy se ve stejném termínu koná Valná hromada Cechu kamnářů ČR na Seči, tedy vzdálenost obou míst cca 260 km.

Profesní kvalifikace podle zákona 406/2000Sb. o hospodaření s energií (osoba oprávněná zapojovat….)

Ve druhé polovině měsíce prosince 2014 se uzavřel proces, jak naplnit literu zákona 406 a uvést do života „osobu oprávněnou“ provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (§ 10d zákona 406/2000Sb., zákon 318/2012Sb.).

Tato povinnost vychází z implementace čl. 14 odst. 3 a 4 Směrnice č. 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, měkké geotermální systémy a tepelná čerpadla).

K definování osoby bylo využito mechanismů zákona č. 179/2006Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro jednotlivé instalace vybraných zařízení.

Pro instalace kotlů a kamen na biomasu byl vytvořen metodický pokyn Ministerstva průmyslu a obchodu, který vyjasňuje a upřesňuje v této oblasti terminologie, definuje činnosti osob oprávněných provádět tyto instalace a určuje jaký kvalifikační standard je potřeba splňovat pro jednotlivé typy instalací kotlů a kamen na biomasu.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.