Sedm statečných kamnářů

Dne 9. Dubna 2015 se uskutečnilo historicky první ověření odborných znalostí kamnářů podle zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v sídle firmy KRBY TURBO s.r.o. v Mělníku.

K autorizované osobě (RENOME CZ s.r.o.) se přihlásilo sedm statečných, kteří nevěděli, co je čeká. Protože se jedná o znalosti velkého počtu norem, technických předpisů a vyhlášek různého zaměření, bylo pro zájemce připraveno celodenní intenzívní proškolení, kdy jsme společně probírali všechny předpisy a hledali správné odpovědi na otázky, ze kterých se tvořily testy a ostatní kriteria, jak předepisuje hodnotící standard pro ověření znalostí k získání Profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36- 147-H).

Chystá se Nová zelená úsporám. Jste na ni připraveni?

V současné době probíhá připomínkové řízení dokumentu 34/15 – Změna dokumentace programu Nová zelená úsporám (ident. č. 115 280), kterou zpracovává a předkládá do vlády Ministerstvo životního prostředí. Realizace programu potrvá do 31.8.2023 a předmětem podpory budou následující podprogramy:

  • NZÚ – rodinné domy, který obdrží ……………..49% všech prostředků

  • NZÚ – bytové domy, který obdrží………………..21% všech prostředků

  • NZÚ – budovy veřejného sektoru…………………30% všech prostředků

Množství finančních prostředků (z prodeje emisních povolenek) a přesné podmínky jednotlivých výzev budou následovat po schválení Programu NZÚ.

Zkoušky podle zákona č. 406/2000Sb. jsou ZDE!!!

Český kamnářský institut, o.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ, s.r.o. (autorizovaná osoba) začíná organizovat přípravná proškolení a následně i složení zkoušek podle zákona č.406/2000Sb. o energii a to z následujících profesních kvalifikací:

a) Kamnář montér kamen na biomasu (kód 36 -117 –H)

b) Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147- H)

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.