ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT pomáhá s osvětou

Ve dnech 3. až 5.září 2015 se uskuteční v Ostravě na výstavišti „Černá louka“ výstava s názvem Teplo Domova. Organizátoři této výstavy (dříve výstava Dům a byt) – Ostravské výstavy,a.s. již pravidelně využívají našich služeb a poskytují nám prostor pro osvětu a poradenskou činnost, abychom mohli pomáhat návštěvníkům výstavy v orientaci ve světě krbů, kamen a sporáků a doporučit vhodné způsoby vytápění, apod.

Pro tuto činnost budeme k dispozici po celou dobu výstavy v informačním centru a navíc budeme mít i dvě přednášky na téma „ Návrh krbů a kamen v souladu s ČSN a NOZ (nový občanský zákoník), příklady z praxe“ a to  v následujících termínech:

  • 1100 - 1200 hodin ve dne 3.9.2015 , přednáškový sál hala NA2

  • 1300 - 1400 hodin ve dne 4.9.2015, přednáškový sál hala NA2

 

Zveme tímto všechny, kteří hledají a tápají, ale i ty, kteří si chtějí jen vyměnit zkušenosti nebo si popovídat o problematice stavby a užívání krbů, kamen či sporáků.

 

 

 

Produktové školení u firmy Řehulka,s.r.o.

Ve dnech 20. a 27.5.2015 se uskutečnilo v Prostějově produktové školení u firmy Řehulka s.r.o. Bylo to první školení tohoto typu a rozsahu od výrobce sporáků a sporákového kování vůbec. A bylo co sledovat.

Nejenom to, že zástupce pořádající firmy pan Řehulka ml. probral celý sortiment výroby, její historii, ale ukázal i trendy dalšího vývoje a porovnání stavu u nás a např. v Rakousku, kde je kamnařina na nejvyšší úrovni v Evropě. Na jednotlivých prvcích (trouby, rámy, dvířka,atd.) vysvětlil možnosti záměn, úprav a doplňků, na detailech provedení upozornil na chyby při osazování a další tzv. „vychytávky“.

Toto vysoce odborné školení bylo navíc podpořeno dalšími přednášejícími a to panem Vilémem Königem, který přispěl i zajímavým pohledem do historie konstrukcí sporáků (např. doložil na snímcích, že naši předci již dávno používali i sekundární vzduch pro spalování, apod.) a také já (Ing. Antonín Šimáček) jsem doplnil informace novými změnami v legislativě a ukázkami ze soudní praxe. Zajímavá diskuse se rozvinula na téma „Přepočítávacího programu“ od Svazu rakouských kamnářů, zda je to pro nás kamnáře pomoc nebo další forma šikany. Myslím si, že se v debatě potvrdilo, že je to dobrý nástroj pro naše individuální navrhování a stavění a kamnáři ho začnou více používat, ale o této problematice někdy jindy a samostatně.

Mezí účastníky školení byla i skupina slovenských kamnářů, kteří neváhali jet mnohdy i stovky kilometrů (až od Popradu apod.), aby se setkali s českými kamnáři při školení u firmy Řehulka,s.r.o. Myslím si, že jejich zájem a účast je tou nejlepší vizitkou pro konané školení.

Dobrá nálada a přátelské vztahy se ještě více potvrdily při večerní společenské akci, kdy nechybělo dobré jídlo (na grilu od hostitelské firmy), pití a mnoho vtipů a historek. ... Jen těžko se odcházelo.

Věřím, že taková povedená akce se někdy zopakuje, a ti, co se nezúčastnili mohou litovat. Díky za takové školení.

 

Ing.Antonín Šimáček

 

 

 

GRENA,a.s. pomáhá kamnářům

Dne  21.května 2015 se uskutečnilo opět produktové školení ve firmě  GRENA,a.s. ve Veselí nad Lužnicí. Jak už je zvykem, a zúčastnění kamnáři to svou účastí i aktivním zájmem znovu potvrdili, školení mělo vysokou odbornou úroveň.

Oproti školení v loňském roce, doznala výroba mnoha vylepšení, ať už to jsou nemalé investice do výroby, které zvýšily kvalitu třídění vstupního materiálu a tím i stálost a vysokou spolehlivost konečného produktu. Tak také technickou pomoc pro kamnáře, kdy všichni účastníci obdrželi prográmek na výpočet velikostí mřížek do obestaveb krbů.

Tento výpočet prohlubuje původní postup výpočtu, který je mimo jiné uveden v katalogu stavebních materiálů pro krby a kachlová kamna SILATERM v kapitole „Rady nad zlato“ (produkty firmy KRBY TURBO, s.r.o.). Přínosem a vylepšením je upřesnění hodnoty množství prostupu tepla na měrnou jednotku 1m2 plochy obestavby přes výrobky GRENAISOL a to v jednotlivých sílách - 30 mm, 40 mm a 50 mm. Doposud jsme pracovali s jednotnou hodnotou 0,2 kW/1m2/hod. Toto je jistě pomoc kamnářům a cesta správným směrem.

Když k tomu připočtu i vysokou úroveň společenské stránky setkání, tak musím konstatovat, že školení firmy GRENA a.s. se řadí mezi ty nejlepší z těch, které se pro kamnáře připravují.

Tedy špičkové produkty i servis  pro kamnáře . Co více si přát?

 

Červen 2015

Ing.Antonín Šimáček

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.