GRENA,a.s. pomáhá kamnářům

Napsal Kateřina Šimáčková.

Dne  21.května 2015 se uskutečnilo opět produktové školení ve firmě  GRENA,a.s. ve Veselí nad Lužnicí. Jak už je zvykem, a zúčastnění kamnáři to svou účastí i aktivním zájmem znovu potvrdili, školení mělo vysokou odbornou úroveň.

Oproti školení v loňském roce, doznala výroba mnoha vylepšení, ať už to jsou nemalé investice do výroby, které zvýšily kvalitu třídění vstupního materiálu a tím i stálost a vysokou spolehlivost konečného produktu. Tak také technickou pomoc pro kamnáře, kdy všichni účastníci obdrželi prográmek na výpočet velikostí mřížek do obestaveb krbů.

Tento výpočet prohlubuje původní postup výpočtu, který je mimo jiné uveden v katalogu stavebních materiálů pro krby a kachlová kamna SILATERM v kapitole „Rady nad zlato“ (produkty firmy KRBY TURBO, s.r.o.). Přínosem a vylepšením je upřesnění hodnoty množství prostupu tepla na měrnou jednotku 1m2 plochy obestavby přes výrobky GRENAISOL a to v jednotlivých sílách - 30 mm, 40 mm a 50 mm. Doposud jsme pracovali s jednotnou hodnotou 0,2 kW/1m2/hod. Toto je jistě pomoc kamnářům a cesta správným směrem.

Když k tomu připočtu i vysokou úroveň společenské stránky setkání, tak musím konstatovat, že školení firmy GRENA a.s. se řadí mezi ty nejlepší z těch, které se pro kamnáře připravují.

Tedy špičkové produkty i servis  pro kamnáře . Co více si přát?

 

Červen 2015

Ing.Antonín Šimáček

Sedm statečných kamnářů

Napsal Kateřina Šimáčková.

Dne 9. Dubna 2015 se uskutečnilo historicky první ověření odborných znalostí kamnářů podle zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v sídle firmy KRBY TURBO s.r.o. v Mělníku.

K autorizované osobě (RENOME CZ s.r.o.) se přihlásilo sedm statečných, kteří nevěděli, co je čeká. Protože se jedná o znalosti velkého počtu norem, technických předpisů a vyhlášek různého zaměření, bylo pro zájemce připraveno celodenní intenzívní proškolení, kdy jsme společně probírali všechny předpisy a hledali správné odpovědi na otázky, ze kterých se tvořily testy a ostatní kriteria, jak předepisuje hodnotící standard pro ověření znalostí k získání Profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36- 147-H).

Chystá se Nová zelená úsporám. Jste na ni připraveni?

Napsal Antonín Šimáček.

V současné době probíhá připomínkové řízení dokumentu 34/15 – Změna dokumentace programu Nová zelená úsporám (ident. č. 115 280), kterou zpracovává a předkládá do vlády Ministerstvo životního prostředí. Realizace programu potrvá do 31.8.2023 a předmětem podpory budou následující podprogramy:

  • NZÚ – rodinné domy, který obdrží ……………..49% všech prostředků

  • NZÚ – bytové domy, který obdrží………………..21% všech prostředků

  • NZÚ – budovy veřejného sektoru…………………30% všech prostředků

Množství finančních prostředků (z prodeje emisních povolenek) a přesné podmínky jednotlivých výzev budou následovat po schválení Programu NZÚ.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.