Produktové školení u firmy Řehulka,s.r.o.

Napsal Kateřina Šimáčková.

Ve dnech 20. a 27.5.2015 se uskutečnilo v Prostějově produktové školení u firmy Řehulka s.r.o. Bylo to první školení tohoto typu a rozsahu od výrobce sporáků a sporákového kování vůbec. A bylo co sledovat.

Nejenom to, že zástupce pořádající firmy pan Řehulka ml. probral celý sortiment výroby, její historii, ale ukázal i trendy dalšího vývoje a porovnání stavu u nás a např. v Rakousku, kde je kamnařina na nejvyšší úrovni v Evropě. Na jednotlivých prvcích (trouby, rámy, dvířka,atd.) vysvětlil možnosti záměn, úprav a doplňků, na detailech provedení upozornil na chyby při osazování a další tzv. „vychytávky“.

Toto vysoce odborné školení bylo navíc podpořeno dalšími přednášejícími a to panem Vilémem Königem, který přispěl i zajímavým pohledem do historie konstrukcí sporáků (např. doložil na snímcích, že naši předci již dávno používali i sekundární vzduch pro spalování, apod.) a také já (Ing. Antonín Šimáček) jsem doplnil informace novými změnami v legislativě a ukázkami ze soudní praxe. Zajímavá diskuse se rozvinula na téma „Přepočítávacího programu“ od Svazu rakouských kamnářů, zda je to pro nás kamnáře pomoc nebo další forma šikany. Myslím si, že se v debatě potvrdilo, že je to dobrý nástroj pro naše individuální navrhování a stavění a kamnáři ho začnou více používat, ale o této problematice někdy jindy a samostatně.

Mezí účastníky školení byla i skupina slovenských kamnářů, kteří neváhali jet mnohdy i stovky kilometrů (až od Popradu apod.), aby se setkali s českými kamnáři při školení u firmy Řehulka,s.r.o. Myslím si, že jejich zájem a účast je tou nejlepší vizitkou pro konané školení.

Dobrá nálada a přátelské vztahy se ještě více potvrdily při večerní společenské akci, kdy nechybělo dobré jídlo (na grilu od hostitelské firmy), pití a mnoho vtipů a historek. ... Jen těžko se odcházelo.

Věřím, že taková povedená akce se někdy zopakuje, a ti, co se nezúčastnili mohou litovat. Díky za takové školení.

 

Ing.Antonín Šimáček

 

 

 

GRENA,a.s. pomáhá kamnářům

Napsal Kateřina Šimáčková.

Dne  21.května 2015 se uskutečnilo opět produktové školení ve firmě  GRENA,a.s. ve Veselí nad Lužnicí. Jak už je zvykem, a zúčastnění kamnáři to svou účastí i aktivním zájmem znovu potvrdili, školení mělo vysokou odbornou úroveň.

Oproti školení v loňském roce, doznala výroba mnoha vylepšení, ať už to jsou nemalé investice do výroby, které zvýšily kvalitu třídění vstupního materiálu a tím i stálost a vysokou spolehlivost konečného produktu. Tak také technickou pomoc pro kamnáře, kdy všichni účastníci obdrželi prográmek na výpočet velikostí mřížek do obestaveb krbů.

Tento výpočet prohlubuje původní postup výpočtu, který je mimo jiné uveden v katalogu stavebních materiálů pro krby a kachlová kamna SILATERM v kapitole „Rady nad zlato“ (produkty firmy KRBY TURBO, s.r.o.). Přínosem a vylepšením je upřesnění hodnoty množství prostupu tepla na měrnou jednotku 1m2 plochy obestavby přes výrobky GRENAISOL a to v jednotlivých sílách - 30 mm, 40 mm a 50 mm. Doposud jsme pracovali s jednotnou hodnotou 0,2 kW/1m2/hod. Toto je jistě pomoc kamnářům a cesta správným směrem.

Když k tomu připočtu i vysokou úroveň společenské stránky setkání, tak musím konstatovat, že školení firmy GRENA a.s. se řadí mezi ty nejlepší z těch, které se pro kamnáře připravují.

Tedy špičkové produkty i servis  pro kamnáře . Co více si přát?

 

Červen 2015

Ing.Antonín Šimáček

Sedm statečných kamnářů

Napsal Kateřina Šimáčková.

Dne 9. Dubna 2015 se uskutečnilo historicky první ověření odborných znalostí kamnářů podle zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v sídle firmy KRBY TURBO s.r.o. v Mělníku.

K autorizované osobě (RENOME CZ s.r.o.) se přihlásilo sedm statečných, kteří nevěděli, co je čeká. Protože se jedná o znalosti velkého počtu norem, technických předpisů a vyhlášek různého zaměření, bylo pro zájemce připraveno celodenní intenzívní proškolení, kdy jsme společně probírali všechny předpisy a hledali správné odpovědi na otázky, ze kterých se tvořily testy a ostatní kriteria, jak předepisuje hodnotící standard pro ověření znalostí k získání Profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36- 147-H).

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.