Infotherma 2014

Infotherma 2014Dne 16.1.2014 byl oficiálně ukončen XXI. ročník výstavy Infotherma 2014. Tímto děkujeme všem návštěvníkům za účast na našem stánku a těšíme se na další setkání. 

Celkem se na Infothermě 2014 prezentovalo 362 firem a institucí. Kromě domácích vystavovatelů, se zde představily firmy z Rakouska, Polska, Slovenska a některých dalších států.

 

 

  

Výstava Infotherma 2014 byla jako každoročně určena nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Těší nás Váš zájem o účast i projevený zájem. Cílem sdružení ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. je podporovat a rozvíjet činnosti související s oborem kamnář a proto jsme se snažili poradit a pomoci všem účastníkům. Pevně věříme, že odborná pomoc jak ze strany odborníků na stavební materiály tak ze strany kvalifikovaných kamnářů a soudního znalce Vám byla ku prospěchu. Na výstavě bylo možné se registrovat na jednodenní i dlouhodobé kurzy a školení, které se spouští již začátkem roku. Více informací ZDE.

Součástí výstavy byl i doprovodný program, kde vystoupil se svojí odbornou přednáškou i Ing. Antonín Šimáček na téma Kachlová kamna, krby, sporáky – projekty, realizace. Příklady ze soudní praxe při nedodržení kamnářských norem. O přednášku byl velký zájem a diskuze pokračovala i nadále po ukončení přednášky. 

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.