Infotherma 2015

ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. se i tento rok aktivně zúčastnil výstavy Infotherma 2015 konané v Ostravě na výstavišti Černá louka. Poskytování informací a možnost dalšího vzdělávání byla na denním programu. Zájem byl velký co potvrdilo i množství zájemců a návštěvníků odborné přednášky na téma " Nové trendy a materiály při stavbě krbů a kamen. Realizace zákona 406/2000 - o energii, osoba oprávněná zapojovat topidla na biomasu. Případy nedodržení norem při stavbě krbů a kamen."

 

Tisková zpráva Infotherma 2015

  • Výstava se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství.
  • 356 domácích a zahraničních firem a institucí, především ze Slovenska, Polska, ale i Slovinska, Rakouska a Itálie opět zcela zaplnilo ostravské výstaviště Černá louka.
  •  V rámci slavnostního zahájení a tiskové konference vystoupil pan europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, zástupci zaštitujících ministerstev  a další hosté.
  • Podle návštěvnických anket a ohlasů z předcházejících ročníků je stále největší zájem o technické novinky otopných systémů – nejrůznější kotle, krby, kachláky, zářiče, podlahové vytápění, o nízkoenergetickou a pasivní výstavbu a přibývá zájemců o smysluplné využívání obnovitelných zdrojů.
  • Pořadatel výstavy Agentura Inforpres se snažil připravit přehlídku technických novinek a možných úspor energií, měřící a regulační techniky, zateplování a rekonstrukce objektů a ukázky smysluplného využívání obnovitelných zdrojů.
  • Vzhledem k vysokým cenám ušlechtilých paliv se na výstavě prezentovalo 40 domácích a zahraničních vystavovatelů se špičkovými kotly na tuhá paliva, které řeší nejen úsporu paliv, ale i pokud možno dostupný komfort obsluhy přes zásobníky, automatické přikládání, regulace apod. Mnohé z těchto exponátů si mohli návštěvníci prohlédnout za provozu na venkovních výstavních plochách.
  • Technicky nejzajímavější expozici na výstavě vybírali návštěvníci pomoci hlasovacích kupónů. Nejvíce hlasů obdržela firma VIADRUS.
  • Výstava by nebyla výstavou, kdyby se alespoň náznakově nenabídl možný pohled a vize, kam by se mohlo ubírat hledání netradičních zdrojů energie. Série panelů „Kde na nás čeká energie“ se snažila naznačit některé domácí a zahraniční možnosti. Představeny zde byly náměty i prvé prototypy úspěšných domácích a zahraničních řešení. Platí to například o těžbě břidlicových plynů, využívání geotermální energie, energie z hořících hald, jímání vzdušné elektřiny a elektrických výbojů, jaderných fúzích, energetickém využívání mikrořas, nových konstrukcích větrných turbín a řadě dalších námětů.
  • Pro návštěvníky byl,  tak jako každoročně, připraven rozsáhlý doprovodný program. V Kongresovém centru to budy celostátní konference k novele zákona o hospodaření s energií, semináře k využívání tepelných čerpadel, legislativní změny v roce 2015, financování výměn a oprav otopných systémů a další tématice. Kromě toho se ve vstupním pavilonu konala řada přednášek, besed a diskuzí. Vstup na celý odborný doprovodný program a poradenství byl pro návštěvníky zcela zdarma.
  • Nemalou zásluhu na tom, že výstavy každoročně navštěvuje přes 26 tisíc návštěvníků má i dlouholeté mediální partnerství s pěti desítkami českých a slovenských odborných časopisů, internetových portálů a deníku Právo.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.