Složení zkoušky profesní kvalifikace - Kamnář montér topidel (36-045-H)

Probíhá od 01 Leden 2018

Místo konání Ostrava, Mělník

Založil Antonín Šimáček

http://kurzykamnar.cz/course/view.php?id=5

Hodnocení:

Registrace ke zkoušce probíhá prostřednictvím stránek firmy Renome CZ s.r.o. (autorizovaná osoba) ZDE nebo telefonicky na t.č. 724 835 455

Termín zkoušky se uskuteční do 3 měsíců od přihlášení.

Zkouška z profesní kvalifikace je ověřením znalostí a dovedností přihlášených, zda dané činnosti v rámci povolání ovládají a jsou způsobilí jej vykonávat. Na základě zkoušky je vystaven certifikát s celostátní působností, který umožňuje nejen pracovat v daném oboru, ale také si zažádat i o vydání živnostenského oprávnění.

Uchazeč o složení zkoušky se přihlašuje závazně u autorizované osoby (v zastoupení fy RENOME CZ s.r.o.) Přijetí přihlášky bude potvrzeno a bude zaslána pozvánka ke zkoušce spolu s pokyny pro zaplacení.

Termín zkoušky se uskuteční do 3 měsíců od přihlášení.

 

Postup realizace zkoušky (Pro zobrazení klikněte na název sekce):

 

 

Obsah zkoušky

Zkouška proběhne podle Hodnotícího standardu DK 36-045-H Kamnář montér topidel uvedený v Národní soustavě kvalifikací. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých odborných způsobilostí.

Místo konání e-kurzu

Uchazeč si může vybrat místo složení zkoušky ze dvou pracovišť k tomu určených, a to:

- Ostrava – sídlo firmy RENOME CZ, s.r.o.

{google_map}Renome CZ s.r.o.|width:700|height:400|link:yes|link_label:Sídlo firmy Renome CZ s.r.o.{/google_map}

 

- Mělník – sídlo fy KRBY TURBO, s.r.o.

{google_map}Nad oborou 3903, Mělník|width:700|height:400|link:yes|link_label:Sídlo firmy Krby Turbo s.r.o.{/google_map}

 

výběr proveďte při registraci

Rozsah zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je určena na 10-14 hodin (1hod. má 60minut) a bude rozložena do dvou dnů.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku je 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby (v zastoupení fy RENOME CZ s.r.o.)

Předpoklady uchazeče

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon této profese, k výkonu zkoušky - pracovní oděv a obuv, osobní ochranné prostředky odpovídající prováděným pracím, psací potřeby.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Uchazeč musí uspět ve všech hodnoceních způsobilostí, aby celkově uspěl.

Cena

Cena zkoušky celkem 12 000,00 Kč

Registrace

Registrace ke zkoušce probíhá prostřednictvím stránek firmy Renome CZ s.r.o. (autorizovaná osoba) ZDE nebo telefonicky na t.č. 724 835 455

Termín zkoušky se uskuteční do 3 měsíců od přihlášení.

2018-01-01 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.