2. tutoriál kurzu Kamnář montér topidel 36-045-H v Tošovicích a Havírově 2014

Ve dnech 7. a 8.11.2015 pokračoval e-learningový přípravný kurz ke složení zkoušky a získání osvědčení pro profesní kvalifikaci Kamnář montér topidel, a to v Moravskoslezském kraji.

To je ta výhoda tohoto e-kurzu, že převážná část přípravy je řešena přes počítač a internet a mohou se ho účastnit zájemci z celé republiky (dokonce máme účastníka i ze Slovenska) bez omezení. Výhodou tohoto kurzu je také to, že pro konkrétní náplň odborných setkání si vybíráme ta nejvhodnější místa a nejsme ničím limitováni, jako je tomu u standardních kurzů.

 

07.11.2014

Tentokrát tedy jsme se setkali první den v Keramických závodech firmy Hein & spol.- keramické závody, spol. s r.o. v Tošovicích, abychom si nejenom prohlédli provoz výroby kachlů, seznámili se s jednotlivými fázemi výroby, ale také nám byl představen celkový výrobní program firmy panem Michalem Králem z jejich obchodního oddělení. Podrobně vysvětlil výrobní program, nový systém značení kachlů, způsob objednávání zakázek na výrobu kachlů a také s námi absolvoval druhou část dne, kdy jsme si prakticky procvičovali opracovávání, řezání, lepení i spárování kachlů v prostorné dílně keramických závodů. Také jsme v průběhu technologických přestávek zkoušeli lepit desky GRENAISOLU lepidlem GRENAPASTE a natahovat perlinku včetně povrchové úpravy omítkou SILATERM MODEL.

Všichni účastníci (a přijelo jich všech 12, kteří dělají kurz) se aktivně zapojovali do jednotlivých činností a úspěšně je zvládali.

Příjemnou tečkou za úspěšným dnem bylo i ubytování v hotelu v areálu HEI parku za velice vstřícnou cenu pro budoucí kamnáře. 

Za vstřícnost, pracovní o ostatní podmínky bych chtěl touto cestou poděkovat pracovníkům i vedení firmy Hein & spol.- keramické závody, spol. s r.o.

 

08.11.2014

Druhý den, tedy 8.11.2014 jsme se setkali na Středním odborném učilišti v Havířově, ul. Lidická, kde jsme pokračovali s problematikou komínů. Lektorem a vedoucím celého učebního dne byl pan Zbygniev Adamus (soudní znalec pro tuto problematiku, dlouholetý člen Společenstva kominíků ČR a cechmistr pro Moravskoslezský kraj, školitel, atd.), tedy člověk z nejpovolanějších.

Co se týče náplně byla hodně odborná (zákony, vyhlášky, směrnice, atd.), ale pojata velice fundovaně a prokládána případy z praxe. To je velice důležité, protože je lepší se poučit z chyb druhých než z vlastních. Dále jsme přešli do odborné dílny pro výuku kominíků, kde jsme se věnovali i prakticky zákonitostem spalování a hoření v malých topidlech.

Také zde bych chtěl osobně poděkovat panu Adamusovi za profesionální přístup k problematice a snahu předat novým uchazečům co nejvíce informací, aby mohli úspěšně dokončit přípravný kurz. Poděkování patří také vedení školy za vstřícný postoj k nám a věřím, že budeme v nastoupené spolupráci i v budoucnu spolupracovat.

Závěrem lze konstatovat, že praktický tutoriál splnil naše očekávání a těším se na další pokračování našeho e-kurzu až do konce v měsíci březnu 2015.

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.