Článek o stavbě kamen na Info TZB -Zásady návrhu akumulačních kamen

Upozorňujeme všechny zájemce o problematiku stavby kachlových či omítaných kamen, především jejich dimenzování, že vyšel na portále Info TZB obsáhlý a podrobný článek s názvem Zásady návrhu akumulačních kamen, na jehož vzniku jsme se také podíleli. Materiál seznamuje s platnými normami, vznikem programu pro výpočet a další zajímavé odkazy. Poprvé byl vyzván k oponentuře i Cech kamnářů ČR, který tuto iniciativu vysoce kladně hodnotí. A to nás upřímně těší.

Odkaz na článek:

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/11203-zasady-navrhu-akumulacnich-kamen 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.