2. tutoriál přípravného kurzu Kamnář montér topidel 36-045-H v Tošovicích

Na dny 9.5. a 10.5.2014 byl naplánován další praktický tutoriál, tedy setkání frekventantů, kteří se připravují v e-learningovém kurzu ke složení zkoušky na profesní kvalifikaci „Kamnář montér topidel, který organizuje Český kamnářský institut,o.s.

Tentokrát jsme se sešli v prostorách firmy Hein & spol., keramické závody ,s.r.o. ( Odry – Tošovice),

kde jsme po zahájení a nezbytném proškolení BOZP a PO přistoupili k praktické části setkání. Nejprve jsme si prošli a seznámili s jednotlivými pracovišti při výrobě kachloví a celkovým provozem za odborného vedení panem Michalem Králem z obchodního oddělení navštívené firmy. Pan Král se nám také věnoval po celou dobu naši návštěvy, kdy zajišťoval celou organizaci ze strany hostitele, firmy Hein.

Tento praktický tutoriál byl o to víc zajímavý, protože po prohlídce se frekventanti e-kurzu převlékli do montérek a sami si zkoušeli dílčí kamnářské úkony s kachlemi. A to pod odborným dozorem nejen vedoucího projektu Ing. Antonína Šimáčka, ale i dlouholetého kamnáře pana Jonáše Filipa z Ostravy. A navíc v atmosféře přímo pracovní, kdy jsme využívali pracoviště v rámci firmy Hein, a to jen několik metrů od kmenových pracovníků firmy Hein. Atmosféra byla uvolněná a tvůrčí. Účastníci si vzájemně pomáhali, radili a nikdo nelitoval stráveného času ve firmě Hein. Všichni si vyzkoušeli lepení kachlů, sponkování, futrování kachlů, jejich řezání na Cliperu nebo pomocí úhlové brusky, spárování, práci s hafťákem při nanášení na jiné materiály (Liapor), natažení perlinky, omítky a další práce. Na závěr si zájemci odnesli své výrobky, které si vystaví ve svých vznikajících provozovnách.

Podle zájmu a přístupu lze hodnotit tuto akci jako velice zdařilou, protože pomohla těmto účastníkům si mnoho činnosti vlastnoručně osahat a ztratit ostych před prací s kachlemi. Samozřejmě, že jen opakování dělá z řemeslníka mistra, proto si ještě mnozí brali se sebou domů kachle a hafťák, aby pokračovali v individuálním procvičování.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat firmě Hein & spol., keramické závody za poskytnuté prostory, kachlový materiál i organizační zabezpečení, díky němuž vše proběhlo na výbornou. Myslím si, že účastníci této akce si uvědomili vysokou profesní úroveň hostitelské firmy a jistě se budou v budoucnu vracet a odebírat kachle pro své zákazníky.

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.