Ing. Arch. Vladimír Institoris, PhD. mezi českými kamnáři

Ve dnech 29. a 30.4.2014 se uskutečnily další odborné přednášky pro zájemce z oboru kamnář, které se uskutečnily v Ostravě - Porubě, ve školícím centru MBA Kontakt.

I přesto, že se jednalo o náročné téma (nové vyhlášky ČSN 73 4231 o kamnech a ČSN EN 15544 o dimenzování kamen), lze hodnotit účast jako úspěšnou a povzbuzující. Vždyť přijeli kamnáři z Olomouce, Třince, Brna, Luhačovic i Znojma.

 

Významným hostem ze Slovenska byl Ing. Arch. Vladimír Institoris, který po oba dny přednášel o různých historických stavbách kamen, jejich vnitřní konstrukci, o designu, atd. Na něj navazovaly informace o nové normě ČSN 73 4231 o kamnech a dále o ČSN EN 15544 o dimenzování kamen a přepočtovém programu od rakouských kamnářů. Byla nabídnuta pomoc přítomným kamnářům při řešení návrhu kamen.

Závěrem byly rozebrány některé nepodařené stavby ze soudní praxe Ing. Antonína Šimáčka a analyzovány příčiny problémů.

O přestávkách byly promítány instruktážní filmy z 2.ročníku Kamnářské konference konané v roce 2012 v Ostravě a film o stavbě šamotového biotopeniště s keramickými tahy.

Přátelská a uvolněná atmosféra všech účastníků je příslibem do budoucna a potvrzením správnosti činnosti, kterou vykonává Český kamnářský institut pro kamnáře v Čechách.

 

Ing. Antonín Šimáček

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.