Dubnové školení v Mělníku

Ve dnech 14. až 16.dubna 2014 se uskutečnil další blok přednášek v sídle firmy KRBY TURBO s.r.o. a to na téma : ČSN 73 4230 Krby a ČSN 73 4231 Kamna. Všechny tři dny vykázaly velice vysokou účast a někteří kamnáři přijeli až ze severní Moravy.

 

Zájem jistě vyvolal i přednášející – pan Vilém König, který si připravil prezentaci na téma „Netradiční kachlová kamna I“, kdy předvedl několik svých staveb a upozornil na těžkosti při návrhu i samotné realizaci.

Ing.Šimáček probral ve svém výstupu obsah normy ČSN o kamnech a upozornil na platnost ČSN EN 15544 ohledně dimenzování kamen. Zároveň vysvětlil postup a možnosti návrhu kamen s využitím „Přepočtového programu“, pro který má firma RENOME CZ platnou licenci a nabídl spolupráci všem zúčastněným kamnářům.

V závěru byla podaná informace o stavu příprav naplnění zákona č.406/2000 Sb. a osobě oprávněné napojovat spotřebiče na biomasu.

Jednotlivá školení lze hodnotit jako vydařená i podle zájmu a následné diskuse.

Těšíme se při dalších aktivitách v Mělníku.

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.