Školící aktivity Českého kamnářského institutu narůstají

A nejen to. S potěšením můžeme konstatovat, že je o ně i veliký zájem, kdy musíme přidávat termíny a opakovat již témata jednou proškolená. Po provedené analýze zjišťujeme, že jsme zvolili správnou cestu, vyplňujeme díru na vzdělávacím trhu informací a nabízíme produkty a formy, o které je zájem.

    A nyní blíže o jednotlivých aktivitách současně realizovaných a také něco o těch chystaných do nejbližšího období.

     I když vznikl institut na konci loňského roku (říjen, listopad 2013) a neměli jsme prostor na inzerci a komunikaci se zájemci o přípravný kurz ke složení zkoušky na profesní kvalifikaci Kamnář montér topidel (36-045-H), tak od ledna 2014 jsme již začali. Kurz formou e-learningu se spustil a v současné době čítá studijní skupina 6 zájemců, kteří se intenzivně připravují, každých 14 dnů se jim přes internet otevírá nová kapitola ke studiu, řeší samostudiem zadávané úkoly, komunikují s vedoucím kurzu (Ing. Šimáček), tvoří odborné texty a připravují se ke složení zkoušky v červnovém termínu. Mezitím bude ještě osobní setkání s praktickým procvičováním dovedností z kamnařiny.

     Hlavní výhody tohoto způsobu výuky se již začínají projevovat, tedy úspora času, individuální přístup lektora ke každému frekventantovi kurzu, organizování a přizpůsobení si svého času osobním, rodinným i pracovním potřebám v zaměstnání popř. v dosavadním podnikání.   

     Pro ostatní zájemce, kteří se zajímají o kamnařinu a třeba i staví, jsme se rozhodli organizovat jednodenní odborná školení na aktuální témata, která nás tíží. Nejprve jsme začali v lednu a únoru s tématem – Nový občanský zákoník, nyní pokračujeme i s odborným školením na téma Normy v kamnařině a budeme dále pokračovat, jak bude nutné.

     Při vypsání termínu jsme zjistili, že kapacitu učebny jsme naplnili za tři dny a museli jsme vypisovat nové termíny. Teď již s takovým velkým zájmem počítáme a máme věc pod kontrolou. Je potěšitelné a bylo to záměrem, že přes 90% všech účastníků není nikde organizováno. To potvrzuje teorii, že působíme na mnohem větší skupinu zájemců než je v Cechu kamnářů ČR a tím plníme i naše předsevzetí pomáhat a zvedat úroveň řemesla jako celku, bez ohledu na příslušnost k cechovní organizaci .

    Kromě těchto školících aktivit rozšiřujeme spolupráci s dalšími organizacemi, kdy tato spolupráce bude přínosná. Jedná se o Společenstvo kominíků ČR, kolektivem pracovníků z VEC VŠB TU Ostrava, apod.

    O aktivních účastech na výstavách Vás informujeme na jiném místě, kdy zveřejňujeme i fotky z těchto akcí. Naposledy to byla výstava Infotherma 2014 a již brzy to bude výstava Střechy Stavba 2014 v Ostravě. Na každé výstavě zajišťujeme bezplatné poradenství pro návštěvníky a prezentace a odborné přednášky.

     Když se ohlížím za uplynulými několika měsíci, tak si myslím, že je za námi vidět kus práce a že plníme sobě i okolí to, co jsme si předsevzali.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.