Nový Občanský zákoník platný od 1.1.2014

     Nový občanský zákoník nahrazuje téměř 200 zákonů (ruší se zákony jako např. 40/1964 Sb.- Občanský zákoník, 513/1991 Sb.- Obchodní zákoník, 94/1963 Sb.- zákon o rodině, 344/1992 Sb.- o katastru nemovitostí, 72/1994 Sb. – o vlastnictví bytů,atd. a dochází k novelizaci řady předpisů) a významně mění vztahy při uzavírání smluv, postavení živnostníka a spotřebitele, apod. 

     V souvislosti s vydáním nových norem ( ČSN EN 15544 – individuálně stavěná kamna/ omítnutá kamna- dimenzování ze srpna 2013, ČSN 73 4231 –Kamna –individuálně stavěná kamna z prosince 2013 a ČSN 73 4230- Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm z ledna 2014 ) se jedná o další ze zásadních změn a zásahů do kamnářské praxe.

 

     Proto jsme se rozhodli na dané téma pro Vás připravit jednodenní odborné školení ZDE

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.