Založení institutu

Pro zabezpečení kvality a vysoké odborné úrovně činností řemesla kamnář vzniká dne 9.10.2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. jako dobrovolné a nezávislé sdružení, aby zajišťovala mimo jiné následující činnosti:

  

a) Poradenskou a konzultační činnost pro laickou veřejnost ale i řemeslníky v oboru činnosti- kamnář.

b) Vypracovávání stanovisek k novým materiálům a technologiím v kamnařině při ochraně životního prostředí

c) Zajištění spolupráce se živnostenskými úřady při řešení sporných a nekvalitních realizací staveb topidel

d) Spolupráce při tvorbě legislativy, ČSN a studijních materiálů kamnář

e) vypracovávání odborných stanovisek pro potřeby ministerstva a státní správy

f) Organizování a vydávání odborné literatury, organizování školení, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, atd.

g) Spolupráce při výzkumu a vývoji nových technologií a produktů

 

Začíná se s výukou v Mělníku a Ostravě

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.