Další skupina ukončila e-kurz pro kamnáře

V měsíci srpnu 2016 byl ukončen další přípravný kurz pro složení zkoušky k získání „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ pro profesi Kamnář. Kurz pořádá již několik let Kamnářský institut, z.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ s.r.o.  O účast v něm je zájem, protože maximálně se svou organizací a rozvrhem přizpůsobuje potřebám aktivních řemeslníků tak, aby jim umožnil vykonávat jejich dosavadní činnost a jen minimálně jim zasahuje do života. Vždy se jedná o málopočetnou skupinu, aby mohl být zachován individuální přístup ke každému z nich.

Kombinace práce na počítačích, kdy se zpracovávají určitá témata formou písemných úkolů, samostudiem odborné literatury a norem v kombinaci s diskuzí a konzultacemi s lektorem kurzu přes internet, umožňuje každému zájemci pracovat v rytmu a formě, která mu nejvíce vyhovuje. Doplňkem ve výuce jsou tzv. osobní setkání (tutoriály), na kterých se vykonávají a ověřují praktické dovednosti. Na přání frekventantů kurzů se podařilo domluvit jejich konkrétní spolupráci s aktivními kamnáři při zajímavých stavbách např. kachlových kamen s akumulačními tahy.

Na druhou stranu klade tento způsob výuky zvýšené nároky na disciplínu, aby se skutečně účastníci těchto e-kurzů připravovali průběžně a využívali svůj volný čas pro přípravu.

Další přidanou hodnotou těchto kurzů je i to, že se rozvíjí spolupráce mezi nimi, lektorem i dalšími aktivními kamnáři a ani po ukončení kurzu složením zkoušky tato spolupráce nekončí.

Individuální přístup a malý počet ve skupině umožňuje, že se vedle sebe učí vysokoškoláci i lidé pouze se základním vzděláním a bohatou praxí, apod.

Další termín zahájení e-kurzu je plánován na druhou polovinu září (cca 17.9.2016) a je možné se ještě přihlásit.

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.