Jak se tvoří historie - příjemné setkání po více než 40 létech

Na pozvání od Ing. Josefa Hypra, místopředsedy organizačního výboru Přehlídky České ručičky, jsem se zúčastnil slavnostního galavečera, který se konal dne 15. června 2016 v sále ROTUNDA pavilonu A veletržního areálu, Výstaviště 1, Brno.

Konal se již 8. ročník této záslužné akce, která má jako hlavní cíl podporu učňovského školství a řemesla jako takového. Tímto slavnostním večerem se uzavřelo celoroční klání mezi učni ze škol z celé naší republiky a ti opravdu nejlepší z nejlepších obdrželi ocenění z rukou významných osobností společenského i kulturního života. Ocenění předávala např. ministryně školství Kateřina Valachová nebo náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

 

 

 

Vysoká společenská úroveň této akce byla podpořena i zdravicemi od presidenta republiky pana Miloše Zemana i od premiéra vlády Bohumila Sobotky.

Ale pro mne osobně byl tento večer ještě více slavnostní a to tím, že jsem se potkal s člověkem, kterého jsem oslovil před více než 40 léty o pomoc a bylo mi vyhověno. Tím člověkem byla (a stále je) paní Věra Růžičková, naše reprezentantka ve sportovní gymnastice, která nás úspěšně reprezentovala na olympijských hrách 1948 v Londýně. Tam nastupovala jako náhradnice za nemocnou kolegyni. Informaci o této události uvedla na pohled, který z olympiády poslala do vlasti. Tento pohled mi paní Růžičková darovala v roce 1975, kdy jsem studoval v Brně a navštívil jsem ji na ČSTV v Brně a mám ho schovaný po celou dobu.

  

 

Uvedený pohled z olympiády z Londýna 1948

 

 

Paní Věra Růžičková se tohoto slavnostního galavečera zúčastnila jako host, kdy i ve svém pokročilém věku se stále snaží pomáhat v olympijském hnutí, kdy je místopředsedkyní v Jihomoravském kraji.

A tak jsem na konci slavnostní části přišel pozdravit tuto legendu našeho sportu a popřát ji hodně zdraví do dalších let. Je to velice krásný pocit, když potkáte po více než 40 létech člověka, který Vám pomohl a na místě, kde bych to nečekal. O to více si tohoto setkání vážím a jsem rád, že jsem do Brna přijel.

A vy, kteří jste byli pozváni a nepřišli jste, můžete jen litovat. Byl to hezký večer, který měl vysokou společenskou úroveň, a to nejen díky moderátorovi, ale i všem ostatním účinkujícím.

Proto ještě jednou děkuji Ing. Josefu Hyprovi za pozvání.

 

Za Český kamnářský institut, z. s.
Ing. Antonín Šimáček

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.