Kamnářská akademie

Český kamnářský institut, z.s. spouští další ročník odborných školení a akcí na podporu řemesla „Kamnář“. Tyto aktivity jsou určeny všem, kteří si chtějí prohlubovat své odborné znalosti v kamnařině i v oblastech souvisejících, jako je platná legislativa, design topidel, jednání se zákazníky, problematika topení v nízkoenergetických a pasívních domech, apod. V tématech školení se budeme snažit reagovat na aktuální změny i chystaná opatření a zároveň tím navazovat na produktová školení výrobců vložek a dalších materiálů vhodných pro kamnářskou praxi.

Jako celorepublikově působící organizace se snažíme organizovat tato školení tak, abychom usnadnili účast všem zájemcům, tedy co nejblíže jejich firemnímu působišti. Pro letošní ročník jsme vybrali několik lokalit, a to Mělník, Brno, Ostravu a Velké Bílovice. Vzhledem k lektorům a obsahu jednotlivých školení však nelze pokrýt totožně všechna určená místa stejnou náplní (navíc jsou ještě další akce teprve připravované). Podrobný obsah školení – viz. rozpis akcí a školení.

Poprvé v letošním roce spolupracujeme i s dalšími organizátory vzdělávání kamnářů, abychom se v maximální míře vyhnuli kolizi v termínech konání. Jde nám o to, aby si firma mohla naplánovat školení tak, jak potřebuje a nebyla nucena řešit výběr mezi několika nabídkami. Problémem je však někde omezený počet míst (např. Mělník – 19), proto Vám doporučujeme se včas přihlásit. Co se týče termínů, tak se snažíme reagovat na přání kamnářů a přesunujeme většinu školení do jarních měsíců, kdy je tlak na firmy menší než před Vánocemi.

Tato „Kamnářská akademie“ bude také jedním z platných kritérií pro udělení ocenění kamnářských firem, tzv. „ZNAČKA KVALITY 2017“, kdy ji budeme na přelomu let 2016 /2017 udělovat již potřetí. Počet oceněných firem roste a věříme, že tomu bude i nadále. Veřejnost tuto aktivitu vnímá a začíná na ni reagovat zvýšenými dotazy.

Aktivně spolupracující firmy s ČKI“ (viz. samostatný článek) mají možnost se zúčastnit těchto našich školení a akcí za zvýhodněných finančních podmínek. Navíc nenabízíme tuto výhodu jen jednomu účastníkovi z firmy, ani neomezujeme počet těchto zvýhodněných účastí v kalendářním roce. Je jen na každém z Vás, jak budete aktivní a nabízené spolupráce s námi využijete.

Poznámka: Protože chceme vrátit mezi kamnáře „ducha spolupráce a vzájemné pomoci“, bude u všech školení konaných ve Velkých Bílovicích kamnářům navržena možnost jít si po školení sednout do vinného sklípku a zde pokračovat v diskuzích a navazování další spolupráce nejenom mezi kamnáři, ale můžeme společně připravovat další zajímavé projekty a akce. Toto bude s degustací vína, občerstvením a následnou možností zakoupení kvalitního vína domů.

Seznam termínů a míst školení:


Na KURZY SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT ZDE V SEKCI OTEVŘENÉ KURZY

 Mělník:   

  • 8.3.2016   osobnostní rozvoj kamnáře (kotlíkové dotace, NOZ, jednání se zákazníky, eurodesign, ...)

  • 19.4.2016 Návrhy topidel – výpočty, normy a  vhodné materiály pro moderní stavby topidel

Ostrava:

  • 24.3.2016   osobnostní rozvoj kamnáře (kotlíkové dotace, NOZ, jednání se zákazníky, eurodesign, ...)

  • 6.4.2016 Návrhy topidel – výpočty, normy a  vhodné materiály pro moderní stavby topidel

Brno:

  • 13.4.2016   osobnostní rozvoj kamnáře (kotlíkové dotace, NOZ, jednání se zákazníky, eurodesign, ...)

Velké Bílovice:

  • 16.3.2016  Design topidel I. (historie a vývoj designu individuálních topidel, práce s hlínou, ...)

                          Lektor:  Ing. arch. Vladimír Institoris, Slovensko

  • 30.3.2016  Design topidel II. (návrh topidel do pasívních a nízkoenergetických domů, materiály, výpočty, ...)                      

                          Lektor:  Ing.arch. Vladimír Institoris, Slovensko

 

Poznámka ke školením:

  1. Školení s názvem „Osobnostní rozvoj kamnáře“ bude základním a pravidelným školením, které bude sestaveno z několika odborných bloků, kdy bude reagovat na aktuální změny (např. v legislativě, normách,….) a potřeby kamnářů (výpočty, nové materiály a technologie, vyjednávací taktiky se zákazníkem, smlouvy a NOZ, atd.).

  2. Školení s názvem „Design topidel I. a II.“ bude obsahově na sebe navazovat, ale vzhledem k obsažnosti tématu bude rozděleno do dvou částí.

  3. Zkouška na profesní kvalifikaci „Kamnář montér kamen na biomasu s TV“ bude vypsána v měsíci květnu, kdy budou vypsány termíny pro konání v Mělníku, Brně i Ostravě, a to až po školení o dotačních programech (školení v rámci „ Osobnostního rozvoje kamnáře“).

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.