Český kamnářský institut, z.s. opět bodoval

Ve dnech 18. až 21.ledna 2016 se uskutečnil na výstavišti Černá louka v Ostravě již XXIII. ročník odborné mezinárodní výstavy INFOTHERMA, který se opět konal pod patronací tří ministerstev a za velkého zájmu laické i odborné veřejnosti. Letošní ročník se konal ve znamení vytápění, úspory energií i smysluplného využívání obnovitelných zdrojů.

A ještě jednu zvláštnost sebou tento ročník nesl, a to, že  organizátor výstavy Agentura INFORPRES, s.r.o. z Frýdku Místku se rozhodla uspořádat v rámci výstavy ucelenou specializovanou výstavu zaměřenou na problematiku řemesla kamnář s názvem „Kachlová kamna a svět kachloví“. Za partnera a odborného garanta tohoto smělého a ojedinělého projektu (prvního v rámci výstav v České republice) si vybral nás, tedy Český kamnářský institut, z.s.

 Ukázka kachloví   Sloupová kamna

Snahou bylo ukázat na celkové ploše cca 350m2 výstavní plochy historii řemesla ze zámků a hradů, klady a zápory kachlových akumulačních staveb, produkty výrobců kachloví v České republice, postup výroby kachle od suroviny až po konečný výrobek, typy vhodných materiálů ke stavbě kamen, litinová dvířka, komíny a hotová kachlová kamna nabízená českými firmami. Samostatnou kapitolou byla ukázka stavby malých kachlových kamen, která jsou vhodná do nízkoenergetických domů.

Výroba kachlů   Materiály

Po celou dobu výstavky byli návštěvníkům k dispozici pracovníci ČKI i další kolegové z řad kamnářů v informačním stánku, kde probíhaly dlouhé a odborné diskuse se zájemci o stavbu krbů a kamen. Ostatní vystavovatelé nám průběžně (někdy i vícekrát denně) nosili své prospekty, abychom zachytávali úvodní nápor zájemců a směřovali je do patřičných stánků v dalších patrech výstavy. V těsném sousedství Info-stánku bylo centrum odborných přednášek, do kterého jsme se také každý den zapojovali. Zájem byl opravdu velký a jistě splnil očekávání všech, kteří se na přípravě a obsahu tohoto netradičního vstupu na výstavě INFOTHERMA 2016 podíleli.

Stánek ČKI, z.s.

Poděkování patří všem, kteří se spolupodíleli a přispěli k vysoké odborné úrovni této prezentace. Byli to: firma Hein s.r.o., Keramické závody Tošovice s expozicí výroby kachlů, Kamnářství Šimeček, Bolatice, firma Keramická dílna Prudký a Hladil z Letovic, firma MK Profi  z Českého Krumlova a K&K Poker z Bechyně za ukázky svých kachlů, firmy GRENA a.s. z Veselí n.M. a Krby Turbo s.r.o. s výrobky Silaterm pro stavbu kamen, firmy ROMOTOP, HEIN s.r.o., Želetavská keramika, firma Řehulka Ohrozim, firma Petra Vávry z Paskova a další, kteří dodali hotová krbová kamna.

Materiálová skladba   Povrchová úprava - Spektra decor quartz

Zvláštní poděkování patří panu Luboši Czýžovi z Frýdlantu n.Ostr., který se mnou absolvoval celou přípravu výstavy, její logistické zabezpečení i každodenní maraton po dobu výstavy. Děkuji za pomoc i aktivní účast pánům kamnářům Oldovi Novákovi a Jonáši Filipovi.

Praktická ukázka   Výstava - ČKI, z.s.

Takže jedinou kaňkou na celé výstavě INFOTHERMA 2016 se mi jeví chybějící zastoupení Cechu kamnářů ČR na tak významném podniku, kterým jistě tato výstava v rámci výstav konaných na území České republiky jistě je.     

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.