Pozvánka na výstavu INFOTHERMA 2016

Ve  dnech 18. až 21. ledna 2016 se uskuteční již XXIII. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2016 na výstavišti Černá louka v Ostravě. Tato výstava se specializuje na obory vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Její popularita a zájem o ní je každoročně veliký (vždyť návštěvnost se pohybuje kolem 30 000 návštěvníků z Česka, Slovenska i Polska) a záštitu nad ní má pravidelně několik ministerstev.

Na stáncích jednotlivých vystavovatelů jsou vidět poslední novinky, které přinášejí na trh a po celou dobu výstavy probíhají odborné doprovodné programy pro návštěvníky.

V letošním roce je výstava význačná i tím, že ve spolupráci s Českým kamnářským institutem, z.s. (dále jen ČKI) se vytvořila specializovaná expozice u vstupu do prostoru výstavního pavilónu s názvem „ Kachlová kamna a svět kachloví“, kterou se vzdává hold řemeslu kamnář. Návštěvníci uvidí stavby kamen na vybraných zámcích v České republice, ukázky kachlů od českých výrobců, technologický postup výroby kachlů, ukázku stavby malých kachlových kamen, druhy potřebných materiálů ke stavbě, apod. V rámci expozice bude velké informační centrum, kde budou zástupci ČKI a jejich partnerů radit a pomáhat lidem s jejich dotazy a problémy. Zároveň bude probíhat osvětová činnost pomocí přednášek v malém sále umístěném vedle informačního centra.

Věříme, že vynaložené úsilí  kamnářů bude přínosem pro zvyšování kvality tohoto řemesla i do budoucna. V příloze je schéma celé připravované expozice a fotky z přípravy místa.

 

 Schéma expozice

 

Příprava expozice

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.