Český kamnářský institut zahajuje školení 2015/2016

Český kamnářský institut, o.s. zahajuje další ročník vzdělávání a rozšiřování manažerských, měkkých a obchodních dovedností pro kamnáře a další zájemce.  Cyklus přednášek, školení a praktických workshopů bude na rozdíl od předešlých školení (technické normy, Nový občanský zákoník,..) řešit především osobnostní rozvoj řemeslníka, který byl a doposud stále je u kamnářské veřejnosti opomíjen a podceňován.

Stranou ponecháváme veškerá produktová školení, která zajišťují výrobci a dovozci (které se daří  realizovat a kamnáři je navštěvují) a informace o nových materiálech zařadíme jen, pokud to bude korespondovat s probíranou tématikou nebo si ji vyžádají kamnáři.

Co však pokulhává a kde mají kamnáři největší rezervy ve své práci je skutečnost, že po celou dobu přípravy na řemeslo i během provozování živnosti se vše podřizuje odbornosti a technice provedení stavby topidla. Chybí však určitá nadstavba k těmto činnostem, aby byla komunikace mezi řemeslníkem a zákazníkem co nejoptimálnější. Aby řemeslník uměl nejen topidlo postavit, ale především ho navrhnout podle přání zákazníka a platných norem, svůj návrh umět vhodně obhájit a říci si za svoji práci o přiměřenou odměnu, atd.

Ptám se: kdo Vám vyřídí zakázku se zákazníkem a udělá návrh topidla? Kdo dokáže nacenit realizovanou stavbu a nabídnout Vaši práci zákazníkovi  tak, aby byly spokojeny obě smluvní strany a akce se zrealizovala? Jen Vy sami. A aby jste to dokázali, je nutné znát a umět.

V neposlední řadě se budou tato školení konat v malých skupinách o  počtu cca 15 lidí, aby se věci řešily a projednávaly. Ne tedy, aby se jen něco odpřednášelo a udělala se čárka do indexu.

Další výraznou pomocí by měla být neformální výměna zkušeností mezi lektory a účastníky školení, a to již během školících blogů, popřípadě v závěrečném shrnutí celodenního školení nebo praktických workshopů.

Jako novinku jsme zkusili navrhnout i možnost se podělit o své zkušenosti s ostatními nejen během pracovní části dne,  ale také při neformálním večerním posezení ve sklípku u dobrého moravského vínka, ...

Začínáme koncem října ve Velkých Bílovicích (největší vinařská obec) a podle zájmu a průběhu školení, budou následovat další. Nezůstávejte jedním v davu, ale staňte se řemeslníkem pro 3.tisíciletí, který zná a určuje směr pro zákazníky.

Tato školení budou také jedním z kritérií při udělování Značky kvality pro firmy, které jsou následně ČKI doporučovány zákazníkům jako kvalitní (viz. článek Značka kvality).

S prvními školeními začínáme příští měsíc!

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.