Sedm statečných kamnářů

Dne 9. Dubna 2015 se uskutečnilo historicky první ověření odborných znalostí kamnářů podle zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v sídle firmy KRBY TURBO s.r.o. v Mělníku.

K autorizované osobě (RENOME CZ s.r.o.) se přihlásilo sedm statečných, kteří nevěděli, co je čeká. Protože se jedná o znalosti velkého počtu norem, technických předpisů a vyhlášek různého zaměření, bylo pro zájemce připraveno celodenní intenzívní proškolení, kdy jsme společně probírali všechny předpisy a hledali správné odpovědi na otázky, ze kterých se tvořily testy a ostatní kriteria, jak předepisuje hodnotící standard pro ověření znalostí k získání Profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36- 147-H).

Následující den probíhalo ověřování odborných znalostí, a to formou testu s náhodně vygenerovanými otázkami, písemnou částí zkoušky a osobním pohovorem před zástupcem autorizované osoby tak, aby byla beze zbytku naplněna litera zákona.

A že se nejednalo o žádnou jednoduchou zkoušku, o tom hovořily reakce všech zúčastněných nejen při celodenním proškolení (prohlášení typu - vždyť jsem se učil, ale tohle jsem v normě nenašel, apod.), ale i přiznání, že večer před zkouškou se všichni ještě doma učili.

Že tato akce byla 100% úspěšná bylo díky nejen náročné přípravě organizátorů (RENOME CZ s.r.o.), kvalitnímu servisu při občerstvení, ale především odborným a zodpovědným přístupem všech přihlášených.

Také slova uznání od pana Viléma Königa (jménem kolektivu), kdy ocenil práci, kterou jsme přípravě věnovali nás potěšila a zavazuje do další práce, kdy slibujeme, že z úrovně kvality neslevíme.

 

Za zástupce Autorizované osoby (RENOME CZ s.r.o.) – Ing. Antonín Šimáček

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.