Infotherma 2015

Infotherma 2015

 

Ve dnech 19. – 22. 1.2015 se uskuteční již dvacátý druhý ročník odborné výstavy INFOTHERMA na Výstavišti Černá louka Ostrava. Jedná se o výstavu zaměřenou na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. O veliké oblibě této výstavy svědčí nejenom množství vystavovatelů a návštěvníků, ale i velká skupina mediálních partnerů, garantů a bohatý doprovodný program. Mezi vystavovateli se každoročně objevuje i množství kamnářských firem, pro které je účast velkou prestiží.

Přednášky na různá odborná témata související s nomenklaturou výstavy budou probíhat nepřetržitě po celou dobu výstavy.

Chceme Vás upozornit, že také ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. bude na této výstavě důstojně zastoupen (stánek č. 115) a navíc přispějeme do programu přednášek, kdy ve středu 21.1.2015 budeme mít přednášku na téma „Nové trendy a materiály při stavbě krbů a kamen, Realizace zákona č.406/2000 – o energii, osoba oprávněná zapojovat topidla na biomasu, Případy nedodržení norem při stavbě krbů a kamen“.

Ve své přednášce budu informovat o posledních trendech a možnostech při stavbě krbů, kamen a sporáků, podám nejnovější informace z ministerstev ohledně profesních kvalifikací pro zapojování topidel na biomasu a mnoho dalšího.

 Navštivte výstavu, určitě bude pro Vás přínosem.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.