Školení o sporácích a normě ČSN 73 4232

Ve dnech 27.11.2014 (Mělník) a 4.12.2014 (Ostrava) se uskutečnilo odborné školení na téma sporáky a norma ČSN 73 4232, která se této problematiky týká.

 

Účast byla na obou termínech více než dobrá a svědčí to o tom, že již existují kamnáři, kteří si umí svoji práci naplánovat . Na rozdíl od jiných, kteří mají moc zakázek a od září do prosince si neumí vyšetřit jediný den na své odborné vzdělávání. Ale to je věc každého a čas a veřejnost začne rozlišovat mezi kvalitou a ostatním přístupem.

Ale pojďme k programu: zajímavou přednášku s pohledem do praxe, řešením detailů u sporákového kování, novinek v této oblasti např. bezroštových topenišť, atd. si připravil pan Miloslav Řehulka, majitel firmy Řehulka, s.r.o. z Ohrozimi u Prostějova. Ukázky staveb i moderních sporáků, informace ze zkušeben i zkušenosti z Rakouska byly velice zajímavé a nikdo z přítomných jistě nelitoval času stráveného na školení. Ve druhé části byla podána informace o platné normě na sporáky a upozorněno na rozdíly oproti normě původní, s vazbou na Nový Občanský zákoník.

Občerstvení a příjemné prostředí bylo jako vždy samozřejmostí. Také účast pana Zbignieva Adamuse v Ostravě byla přínosná a někteří účastníci využili přestávek k diskusi i řešení svých problémů.

Proto si myslím, že školení splnilo svůj účel a těším se na další setkání v roce 2015.

 

Fotogalerie:

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.