Kamnářské kurzy 2014

Napsal Antonín Šimáček.

Informace a kurzy efektivní formou vzdělávání. Začátkem roku 2014 spouštíme odborné kurzy určené nejen pro kamnáře, ale taky pro širokou veřejnost. Místa konání kurzů jsou v Ostravě a Mělníku. Jednotliví uchazeči o studium či účast na vzdělávání se budou moci přihlásit a o svém zařazení budou včas informováni. Podrobné informace o organizaci akce, místu konání, popř. termínu zahájení budou vždy vyvěšeny u konkrétního kurzu, semináře či školení.

Založení institutu

Napsal Antonín Šimáček.

Pro zabezpečení kvality a vysoké odborné úrovně činností řemesla kamnář vzniká dne 9.10.2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. jako dobrovolné a nezávislé sdružení, aby zajišťovala mimo jiné následující činnosti:

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.