Boj s nekvalitním topením začal

            V denním tisku se objevila zpráva, že úředníci v městě Opavě začali jezdit a kontrolovat dým z komínů, zda majitelé domů netopí neekologicky. Také se hromadí fotky na internetu, kdy nespokojení občané fotí kouřící komíny a upozorňují na problém stále více. V Opavě vznikl tzv. projekt „Emise“, který vymysleli studenti Slezského gymnázia a přidávají se k nim další. Také pracovníci odboru životního prostředí v tomto městě se k této iniciativě přidávají a v Opavě vzniká kontrolní systém, kdy se lidé začínají této nekvalitě bránit.

 

            Když hovořím o nekvalitě, tak mám na mysli, že je nutné se více zabývat způsobem topení, kvalitou spotřebičů, ale také kvalitou a skutečnou odborností řemeslníků, kteří tyto spotřebiče (krby, kamna sporáky, kotle,atd.) navrhují a stavějí a v neposlední řadě je důležitý jejich pravidelný servis a údržba .

            Např. s přijetím homologované technické normy ČSN EN 15444 – Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna- Dimenzování z srpna 2013 je třeba zajistit, aby nově navrhovaná kamna měla minimální účinnost 78% ( a tím i kvalitní spalování a minimum emisí), což lze spočítat, ale většina řemeslníků to nedělá. Zákazníci to neví, kamnář se s tím nepochlubí (ušetří si práci?) a výsledkem jsou kamna jen průměrného výsledku.

            Pro informaci všem zájemcům, tak v nebližší době bude na portálu „InfoTZB“ článek o postupu výpočtu dle výše citované vyhlášky. V zájmu zákazníků a aktivitě občanů (projektu Emise a podobných ) bych doporučoval všem, kteří se chystají si nechat postavit nová kamna, aby si článek přečetli a po kamnáři výpočty požadovaly. Je to i v souladu v novou normou ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna.

            Přeji studentům Slezského gymnázia a jim podobným, hodně úspěchů v boji s nekvalitou , kdy si myslím, že se lidé probudí a budou vyžadovat stále více kvalitu, jako je to např. u potravin. Zvláště , když je to možné, existují výpočty pro správný návrh a odborná školení pro kamnáře a další zájemce.

Za tým pracovníků ČKI – Ing. Antonín Šimáček, předseda sdružení 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.